Podczas swojego spotkania w dniu 12 listopada 2020 Rada Poufna Eflingu dyskutowała na temat władzy członków w islandzkim systemie emerytalnym.   

Wynik jest następujący: 

  • Członkowie Eflingu chcą większego i bezpośredniego wpływu na zarządzanie i decyzje w funduszach emerytalnych ze względu na to, że one ich własnością 
  • Członkowie Eflingu chcą, aby fundusze emerytalne sprawowały bardziej aktywną politykę własnościową w firmach, w które inwestują, w celu zwiększenia odpowiedzialności społecznej 
  • Członkowie Eflingu żądają zniesienia porozumienia stanowiącego o tym, że pracodawcy powołują połowę składu zarządu funduszy emerytalnych, dzięki czemu mają możliwość wetowania decyzji zarządu 

 

Postanowienie Rady Poufnej Eflingu dotyczące władzy członków w islandzkim systemie emerytalnym 

Zatwierdzone w dniu 10 grudnia 2020 

Rada Poufna związku zawodowego Efling, sprawująca najwyższą władzę w sprawach związkowych, postanawia, co następuje. 

Prawa emerytalne związane z islandzkimi funduszami emerytalnymi efektem kolektywnej walki robotników oraz bezpośrednim wynikiem ich pracy. Fundusze emerytalne i prawa emerytalne nie własnością nikogo innego, niż pracowników. 

W związku z powyższym, związek zawodowy Efling wysuwa żądanie, aby fundusze emerytalne pracowały zgodnie z życzeniami i interesami swoich członków. Aby to było możliwe, układ zgodnie z którym pracodawcy delegują połowę składu zarządów funduszy emerytalnych, powinien zostać zniesiony. Sytuacja, w której grupy interesu pracodawców mają prawo weta w funduszach emerytalnych, jest niedemokratyczna. Ten stan rzeczy sprawia, że obecna struktura udziału członków w zarządzaniu funduszami jest pustosłowiem, a także niweluje możliwość demokracji w funduszach emerytalnych. Związek zawodowy Efling żąda, aby bezzwłocznie wprowadzono odpowiednie zmiany w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. 

Związek Zawodowy Efling odrzuca propagandę, która określa wolne wyrażanie opinii wybranych przewodniczących związków zawodowych na temat funduszy emerytalnychzarządzaniem z cienia. Jednym typem działania przeciwko tym próbom uciszania opinii, jest zwiększony udział pracowników w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. 

Związek zawodowy Efling żąda, aby fundusze emerytalne przyjęły więcej odpowiedzialności społecznej niż obecnie. Nie można zaakceptować tego, aby fundusze emerytalne inwestowały w przedsiębiorstwa działające na szkodę środowiska, aby zdeptały interesy publiczne i bezpośrednie interesy swoich członków. Zamiast tego, fundusze zobowiązane są do zapewnienia, aby ich polityka inwestycyjna wspierała lepsze i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Fundusze emerytalne muszą ustalić szczegółową politykę odpowiedzialności społecznej, która nie będzie płytką retoryką, ale rzeczywistym żądaniem względem przedsiębiorstw, w które fundusze inwestują. Fundusze muszą zapewnić poszanowanie decyzji wypływających z umów zbiorowych i prawa pracy, kryteriów dotyczących nierówności płacowych w przedsiębiorstwach, a także pełne uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i podobnych aspektów. 

Efling zachęca do częstszej i rozszerzonej dyskusji dotyczącej władzy członków funduszy emerytalnych, a także odpowiedzialności społecznej funduszy. 

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere