Regluleg ræsting ræsting SA

Regluleg ræsting er vinna við að fjarlægja óhreinindi af fleti samkvæmt starfslýsingu neðan seilingarhæðar. Til þess getur þurft að nota vatn, áhöld, tæki og ræstingarefni.