Orlofsréttur hjá SÍS

  • Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.
  • Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. 
  • Allir eiga rétt á lágmarksorlofi, en launalausu hafi þeir ekki áunnið sér réttinn. Orlofsfé er 13,04%.
  • Veikindi og fæðingarorlof allt að 6 mánuðum telst til ávinnslutíma.
  • Tímabil sumarorlofs er 15. maí til 30. september og á starfsmaður rétt á að fá allt orlof sitt á sumarorlofstíma verði því við komið.
  • Þeir starfsmenn sem samkvæmt skriflegri ósk vinnuveitenda fá ekki fullt orlof á sumarorlofstímabili, skulu fá 25% lengingu á þeim hluta orlofstímans sem veittur er utan framangreinds tíma.

Veikindi í orlofi

  • Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.
  • Tilkynna skal yfirmanni strax með símtali eða símskeyti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.