Na najbliższych warsztatach Drop-INN wszystko o prawach i obowiązkach najemcy

Tematem dyskusji na kolejnych warsztatach Drop-INN będą prawa i obowiązki najemcy. Opowiedzą o nich: Einar Bjarni Einarsson i Kolbrún Arnar Villadsen, prawnicy Stowarzyszenia konsumentów na Islandii. Nie przegap ich wykładu w czwartek o godz.10.00. Jeśli masz jakieś pytania nie wahaj się zapytać. Pytania można przesłać z wyprzedzeniem na adres
efling@efling.is lub na Facebooka Eflingu. Z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań warsztaty Drop- inn odbędą się wyłącznie w formie transmisji. Serdecznie zachęcamy wszystkich członków Eflingu do obejrzenia transmisji na żywo na naszej stronie Facebookowej: facebook.com/efling.is. Wykład prowadzony będzie w języku islandzkim z angielskimi napisami.

Wydłużone godziny pracy biura Eflingu w środy zostały anulowane do odwołania

Uwaga członkowie Eflingu, ponieważ w ramach kontroli zakażeń z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19 biuro Eflingu nadal pozostaje zamknięte, tym samym wydłużone godziny pracy biura zostały anulowane do odwołania. Zachęcamy do korzystania z 
elektronicznych środków komunikacji z naszymi  pracownikami. Zobacz tutaj. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ponownie otworzyć nasze drzwi dla wszystkich członków Eflingu, oferując w środy dłuższe godziny otwarcia biura.

Covid 19 - co z domkami letniskowymi Eflingu?

W świetle okoliczności spowodowanych pandemią COVID 19 Efling zachęca członków związku aby wzięli na siebie odpowiedzialność obywatelską i postępując zgodnie z zaleceniami Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministra zdrowia, nie podróżowali po kraju. W czasie obowiązywania tych zaleceń najemcy domków letniskowych mają możliwość anulowania umowy najmu i uzyskania pełnego zwrotu kosztów. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres
orlof@efling.is podając numer konta najemcy, imię i nazwisko oraz kennitala. Przypominamy, że członkowie Eflingu poddani kwarantannie nie mogą przebywać w domkach letniskowych. Prosimy wszystkich gości o dokładne posprzątanie i dezynfekcję domków przed wyjazdem.

Nakaz Respektowania umów

Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu i Ingólfur B. Jónsson, zastępca kierownika działu Warunki płac i zatrudnienia w biurze Eflingu, napisali wspólnie artykuł zatytułowany Respektuj umowy, który ukazał się na łamach Morgunblaðið. Artykuł omawia naruszenia umów płacowych, co zdaniem autorów podważa zaufanie do rynku pracy. Kwestia kradzieży płac na islandzkim rynku pracy to ich zdaniem gwałtownie rosnący problem, którym należy zająć się natychmiast. Niestety dyrektor zarządzający Konfederacji Pracodawców SA, nie widzi tutaj żadnego problemu, a roszczenia Eflingu nazywa na łamach Morgunblaðið „nierozsądnymi” i „nierealistycznymi”. Respektuj umowy Obecnie Związek Zawodowy Efling zatrudnia 10-osobowy zespół, zajmujący się warunkami płac i zatrudnienia. Ich zadaniem jest pomoc członkom w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszeń praw, których doświadczają na rynku pracy. W ostatnim kwartale (lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.) dział ds. Warunków płac i zatrudnienia w Eflingu otrzymały ponad 3500 telefonów, 1300 e-maili i prawie 700 wizyt w siedzibie związku. Dział Warunki płac i zatrudnienia zajmuje się również m.in. edukacją członków związku oraz kontrolą miejsca pracy, jednak jego głównym zadaniem jest pomoc członkom związku w dochodzeniu roszczeń płacowych. Roszczenie o wynagrodzenie przysługuje w przypadku nieuzyskania wynagrodzenia lub naruszenia innych zobowiązań umownych takich jak: różnica zmianowa płatna zamiast różnicy w godzinach nadliczbowych, niewypłacony urlop, niewypłacona premia grudniowa itp. W minionym kwartale wydział ds. Warunków płac i zatrudnienia zarejestrował ponad 260 nowych spraw dotyczących naruszeń praw pracowniczych, z czego 87 dotyczyło niewypłaconych wynagrodzeń na łączną kwotę nieco ponad 65 mln koron. Kilku pracodawców otrzymało ponad dziesięć wniosków o niewypłacone wynagrodzenie. Nazwy tych przedsiębiorstw i całkowitą kwotę roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Eflingu, w najnowszym raporcie kwartalnym Działu Warunki płac i zatrudnienia. Roszczenia te stanowią celowe naruszenie praw członków Eflingu, i z pewnością nie są błędami w wypłacie świadczeń, które większość pracodawców koryguje bez interwencji związku zawodowego. Związek zawodowy Efling, nie wysyła roszczeń o niewypłacone wynagrodzenie w imieniu swoich członków, jeśli nie są one poparte dokumentami, w tym umowami o pracę, odcinkami wypłat, arkuszem czasu pracy i potwierdzeniem wypłaty wynagrodzenia. Rzadko zdarza się, aby roszczenie o niewypłacone wynagrodzenie złożone przez Efling zostało odrzucone, zazwyczaj jest ono wypłacone w całości należnej kwoty, często przy pomocy doświadczonych prawników Eflingu. Problem natomiast polega na tym, że windykacja zwykle zajmuje dużo czasu. Zdarza się, że roszczenia o niewypłacone wynagrodzenia muszą być rozpatrywane przez sądy, szczególnie w przypadkach ogłoszenia upadłości przez firmy lub za pośrednictwem funduszu ubezpieczenia wynagrodzeń. Pracodawcy nie ponoszą za to żadnych kar, nie płacą grzywien. Poszkodowani pracownicy natomiast nie otrzymują odszkodowań za wyrządzone krzywdy, nawet w przypadku jeśli w postepowaniu karnym prawomocnym wyrokiem sąd uzna pracodawcę za winnego popełnionego czynu. Co więcej, poszkodowany pracownik musi mierzyć się z problemami finansowymi, nie będąc w stanie zapewnić sobie bytu i wypełnić swoich zobowiązań. Nie przysługuje mu z tytułu kradzieży płac żadnego rodzaju tymczasowe zwolnienie z płacenia czynszu lub rachunków. Obłudni pracodawcy wiedzą o tym systemie. Dlatego, coraz częściej korzystają z tego finansowego bodźca do kradzieży płac spowodowanego brakiem odpowiedzialności. Roszczenia za niewypłacone wynagrodzenia w imieniu członków Eflingu wzrosły o 40% rocznie przez ostatnie pięć lat. Kradzież płac na islandzkim rynku pracy to przykład wzrostu wykładniczego. Roszczenia wynoszą obecnie około miliona koron dziennie. Należy tutaj zaznaczyć, że roszczenia te dotyczą jedynie zgłoszonych naruszeń, istnieją silne przesłanki wskazujące na to, że wiele ofiar kradzieży płac niechętnie je zgłasza w związku z obawą przed zwolnieniem. To dość przykre, że dyrektor zarządzający SA nie widzi tutaj żadnego problemu, a roszczenia Eflingu o nałożenie kar i grzywien na pracodawców nazywa „nierozsądnymi” i „nierealistycznymi”. Kradzież płac to nie tylko bolesne upokorzenie, ale także duża strata ekonomiczna, jaką ponoszą najniżej opłacani pracownicy. Średnia kwota roszczenia o wynagrodzenie, które wpłynęło do Eflingu w 2019 r., wynosiła ponad pół miliona koron, to dość spora kwota dla osoby o niskich zarobkach. Propozycje przedstawione przez Efling i ASÍ w celu rozwiązania tego problemu są wzorowane na obowiązujących umowach płacowych między Konfederacją Pracodawców (SA) a związkiem Sjómannasamband Íslands oraz na duńskim ustawodawstwie dotyczącym rynku pracy. Dlatego niezrozumiałym jest, co dyrektor zarządzający SA uważa za „nierealne” w tych propozycjach. Zawieranie porozumień płacowych nie ma sensu, jeśli nie będą one przestrzegane. Efling nie twierdzi, że kradzież płac przez indywidualnych pracodawców jest nadzorowana przez SA, ale te dość spore naruszenia umów płacowych podważają zaufanie do rynku pracy. Jest to akurat problem, którego Związek Pracodawców powinien się obawiać. Negocjator z jakimkolwiek szacunkiem do samego siebie powinien egzekwować wszelkie naruszenia podpisanej przez siebie umowy. Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu Ingólfur B. Jónsson, zastępca kierownika działu Warunków płac i zatrudnienia w biurze Eflingu Opublikowane w Morgunblaðið 16.10.2020.

Przełomowe posiedzenie Rady Poufnej Eflingu przy pomocy aplikacji Zoom

Na posiedzeniu Rady Poufnej oraz członków Eflingu, które odbyło się wczoraj, w czwartek 15 października 2020 r., za pomocą aplikacji Zoom, odnotowano wysoką frekwencję. Można powiedzieć, że było to przełomowe spotkanie, ponieważ po raz pierwszy w historii związku zawodowego Efling posiedzenie Rady odbyło się drogą elektroniczną. Wynika to z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań. Wcześniejsze spotkania związkowe, które miały odbyć się w tradycyjnym formacie przełożono lub odwołano. Spotkanie przerosło oczekiwania organizatorów, a sami uczestnicy byli zadowoleni z jego formatu. Udało się zmobilizować członków do dyskusji w grupach, gdzie omówiono kwestie spotkania oraz dotrzymać regulaminu prowadzenia spotkań, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości posiedzenia Rady odbywały się w tym formacie. Po oficjalnym spotkaniu miało miejsce krótkie przygotowanie delegatów związku zawodowego Efling do udziału w 44 Kongresie ASÍ, który odbędzie się 21 października br.

Najnowszy Raport kwartalny działu Warunki płac i zatrudnienia

Zgodnie z kwartalnym raportem działu: Warunki płac i zatrudnienia, Efling wysłał ostatnio roszczenia za niewypłacone wynagrodzenia w imieniu 87 członków na kwotę 65,5 miliona koron.  Kilku pracodawców otrzymało ponad 10 wniosków, w imieniu członków Eflingu. Wśród nich są Bryggjan – brugghús, City Park Hotel, Capital Inn i Messinn. Kradzież płac jest wzrastającym problemem na islandzkim rynku pracy. Efling wysłał w zeszłym roku roszczenia za niewypłacone wynagrodzenia w imieniu 700 członków na łączną kwotę 345 milionów koron. W ciągu ostatnich pięciu lat suma odszkodowań sięgnęła miliarda koron. Windykacja zwykle zajmuje dużo czasu, a w tym samym momencie członkowie Eflingu mierzą się z problemami finansowymi, nie będąc w stanie zapewnić sobie bytu i wypełnić swoich zobowiązań. Pomimo obietnic rządu, złożonych półtora roku temu, żadna kara ani grzywny nie zostały nałożone za kradzież płac. Efling walczy obecnie o niezwłoczne wdrożenie tych przepisów.

Yoga z Efling

Na kolejnych warsztatach Drop-INN, już w czwartek 15 października, instruktorka jogi Balance with Alice opowie nam o tym, jak praktyka jogi może pomóc w zachowaniu równowagi i motywacji w czasach zmiany pracy i kwarantanny. Dowiemy się jak wzmocnić swoje ciało, umysł i ducha. Alicja jest certyfikowaną instruktorką jogi i jedną z założycielek Yoga Friends Pop Up. W ramach kontroli zakażeń z powodu rozprzestrzeniania się Covid19 warsztaty edukacyjne Drop-inn odbędą się wyłącznie w formie transmisji. Serdecznie zachęcamy wszystkich członków Eflingu do obejrzenia transmisji na żywo na naszej stronie Facebookowej : facebook.com/efling.is. Wykład prowadzony będzie w języku angielskimi. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ponownie otworzyć nasze drzwi dla wszystkich członków Eflingu. Każdy z widzów będzie miał możliwość zadawania pytań online, umieszczając komentarze pod czwartkową transmisją wideo.

Prawa i obowiązki na rynku pracy - tylko przez internet

Z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań wydarzenie „Prawa i obowiązki na rynku pracy”, które ma się odbyć dziś wieczorem o godz. 19.00, omawiane będzie tylko online. Kliknij ten link, aby wziąć udział w kursie:
https://www.facebook.com/efling.is Kurs dostarcza członkom Eflingu obszernych informacji na temat praw na rynku pracy oraz praw związkowych. Specjaliści od umów zbiorowych Eflingu omówią główne zagadnienia, takie jak prawa do zasiłku chorobowego i okresu wypowiedzenia; przedstawią prawa członków związku do wypłat z funduszy związku.

Prawa i obowiązki na rynku pracy - tylko przez internet

Z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań wydarzenie „Prawa i obowiązki na rynku pracy”, które ma się odbyć dziś wieczorem o godz. 19.00, omawiane będzie tylko online. Kliknij ten link, aby wziąć udział w kursie:
https://www.facebook.com/efling.is Kurs dostarcza członkom Eflingu obszernych informacji na temat praw na rynku pracy oraz praw związkowych. Specjaliści od umów zbiorowych Eflingu omówią główne zagadnienia, takie jak prawa do zasiłku chorobowego i okresu wypowiedzenia; przedstawią prawa członków związku do wypłat z funduszy związku.

Chcesz z optymizmem patrzeć w przyszłość?

Już 8 Października o godz. 10.00 podczas kolejnych warsztatów edukacyjnych Drop-inn Ásgeir Jónsson, trener rozwoju osobistego, w swoim wykładzie zatytułowanym Heimur batnandi fer (Świat staje się lepszy) opowie o pozytywnych aspektach otaczającego nas środowiska. W ramach kontroli zakażeń z powodu rozprzestrzeniania się Covid19 warsztaty edukacyjne Drop-inn odbędą się wyłącznie w formie transmisji. Serdecznie zachęcamy wszystkich członków Eflingu do obejrzenia transmisji na żywo na naszej stronie Facebookowej : facebook.com/efling.is. Wykład prowadzony będzie w języku islandzkim z angielskimi napisami. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ponownie otworzyć nasze drzwi dla wszystkich członków Eflingu. Każdy z widzów będzie miał możliwość zadawania pytań online, umieszczając komentarze pod czwartkową transmisją wideo.  

Podziękowania za lata udanej współpracy dla Jóny S. Gestsdóttir

Wczoraj w oddziale związku w Hveragerði odbyła się uroczystość związana z zakończeniem pracy jednego z wieloletnich pracowników związku zawodowego Efling, Jóny S. Gestsdóttir. Jóna pracowała jako konsultant związku w biurze Eflingu, w Hveragerði od czasu połączenia związku ze stowarzyszenia rybaków Boðinn w 2009 roku, wcześniej była wieloletnim pracownikiem Boðinn. Podczas uroczystości Berglind Rós Gunnarsdóttir, dyrektor działu kadr, wręczyła pożegnalny prezent od związku i współpracowników oraz podziękowała za lata udanej współpracy.

Drop-inn transmisja wideo już jutro

W ramach kontroli zakażeń z powodu rozprzestrzeniania się Covid19 podjęliśmy decyzję o transmisji warsztatów edukacyjnych Drop inn. Jutrzejsze wykłady będą transmitowane na żywo na stronie Facebookowej Eflingu o godz.10.00. facebook.com/efling.is. Helga Arnardóttir, psycholog społeczny omówi sposoby świadomego dbania o siebie. Wykład prowadzony będzie w języku islandzkim z angielskimi napisami. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ponownie otworzyć nasze drzwi dla wszystkich członków Eflingu. Każdy z widzów będzie miał jutro możliwość zadawania pytań online, umieszczając komentarze pod transmisją wideo.

Umowy zbiorowe z Rótin podpisane

Dziś rano komitet negocjacyjny Eflingu podpisał umowy zbiorowe z Rótin, dotyczące członków Eflingu zatrudnionych w schronisku dla bezdomnych kobiet Konukot. Rótin przejmie działalność Konukot od 1 października br. Umowy te bazują na umowach podpisanych wcześniej z miastem Reykjavík.

System podatkowy na Islandii – tylko przez internet

Z powodu zaostrzonych zasad dotyczących spotkań wydarzenie „system podatkowy na Islandii”, które ma się odbyć dziś wieczorem o godz. 19.00, omawiane będzie tylko online. Kliknij ten link, aby wziąć udział w kursie:
https://zoom.us/j/94648546671?pwd=eStSUmdYaVZZRFRSUXovaXpBc3RQZz09 Instruktor: Helgi Guðnason ekspert podatkowy dla klientów indywidualnych w urzędzie podatkowym oraz tłumacz na język polski Wieslawa Vera Lupinska.

Islandzki system podatkowy

Uwaga polskojęzyczni członkowie Eflingu, w ramach kontroli zakażeń z powodu rozprzestrzeniania się Covid19 podjęliśmy decyzję o transmisji kursu Islandzki system podatkowy. Kurs będzie transmitowany na żywo na stronie Facebookowej Eflingu, w czwartek 24 września o godz. 19-21. W związku z tym, kurs nie odbędzie się w siedzibie Eflingu przy Guðrúnartún1, jak wcześniej planowano. Każdy z widzów będzie miał natomiast możliwość zadawania pytań online, umieszczając komentarze pod transmisją wideo. Kurs obejmie wykłady na temat islandzkiego prawa i regulacji dotyczących krajowego systemu podatkowego, oprócz tego omówione zostaną obowiązki podatników. Przeanalizowane zostanie również przygotowanie zeznań podatkowych, w tym odliczeń. Kurs prowadzony jest we współpracy z biurem Dyrektora Urzędu Skarbowego (RSK). Instruktor: Helgi Guðnason, oraz tłumacz: Wiesława Vera Lupinska.

Wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego wspólnie z redakcją magazynu wakacyjnego Eflingu

Wiosną redakcja magazynu wakacyjnego Eflingu zorganizowała dla członków związku konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie z wakacji. Termin składania zdjęć upłynął 31 sierpnia. Jury spośród nadesłanych zdjęć wybrało zwycięzcę. Autorką najciekawszej fotografii została Berglind Kristinsdóttir ze zdjęciem zatytułowanym Pomarańczowe ostrzeżenie. Nagroda główna to 25 000 ISK. Zdaniem jury zdjęcie przedstawia naturalne piękno Reynisdrangar. Jak sugeruje sam tytuł, jest to pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe, które wyjaśnia niewielką liczbę osób zgromadzonych, w tym niezwykle popularnym miejscu odwiedzanym przez większość turystów. Dwa filary wyłaniają się majestatycznie z rwącego oceanu, w którym stoją od wieków. Na pierwszym planie widzimy turystę, można go określić jako trzeci filar wyłaniający się z czarnego piasku. Nie pozwolił, aby kolorowe ostrzeżenie przerwało jego wędrówkę, pomimo tego, że jako człowiek jest podatny na zmiany pogodowe i pory roku. W swojej wrażliwości próbuje uchwycić to doświadczenie na zdjęciu. Serdecznie gratulujemy Berglind zwycięstwa w konkursie. Pomarańczowe ostrzeżenie – Zwycięskie zdjęcie w konkursie fotograficznym redakcji magazynu wakacyjnego Eflingu.

W piątek 18-tego września biuro Eflingu  zostanie otwarte o godz. 09:00

W piątek 18-tego września biuro Eflingu  zostanie otwarte o godz. 09:00 ze względu na zebranie pracowników. Przepraszamy za niedogodności z tym związane.

Islandzki system podatkowy

Interesujący kurs obejmujący wykłady na temat islandzkiego prawa i regulacji dotyczących krajowego systemu podatkowego. Bezpłatna rejestracja dla członków związku zawodowego Efling. Kurs prowadzony w języku angielskim odbędzie się w czwartek, 17 września godz 19.00 – 21.00. Kurs obejmie wykłady na temat islandzkiego prawa i regulacji dotyczących krajowego systemu podatkowego, oprócz tego omówione zostaną obowiązki podatników. Przeanalizowane zostanie również przygotowanie zeznań podatkowych, w tym odliczeń. Kurs prowadzony jest we współpracy z biurem Dyrektora Urzędu Skarbowego (RSK). Instruktor: Helgi Guðnason, ekspert ds. Ściągania podatków od osób fizycznych w RSK. Kursy odbędą się w siedzibie Eflingu przy Guðrúnartún 1 na 4. piętrze. Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem 510 7500 lub wysyłając maila na adres 
efling@efling.is Natomiast kurs prowadzony w języku polskim odbędzie się 24 września.

DROP-INN, wpadnij na ciekawe warsztaty edukacyjne, luźne rozmowy przy kawie

– W każdy Czwartek o godz. 10:00 – 12:00 Jeśli szukasz pracy, jesteś na urlopie, lub po prostu masz wolny czas, Drop-INN to coś dla Ciebie. Drop-INN to ciekawe wykłady oraz luźne rozmowy przy kawie w biurze Eflingu, przy ul. Guðrúnartún na 4.piętrze, w każdy czwartek o godz. 10: 00 – 12: 00. Zaczynamy 17 września, warsztaty potrwają do grudnia. Zachęcamy serdecznie wszystkich członków Eflingu do udziału w tym ekscytującym programie. Warsztaty prowadzone są w języku islandzkim, z angielskim tłumaczeniem wyświetlanym na ekranie. Mamy nadzieję, że wykłady zainspirują państwa do dyskusji, w wielu językach. 17 Września – Straciłeś pracę? Chcesz dowiedzieć się jak ją znaleźć? Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, konsultant VIRK w Eflingu, udzieli porad dotyczących procesu rekrutacji, omówi prawa osób bezrobotnych oraz odpowie na pytania osób poszukujących pracy. Więcej informacji można znaleźć
tutaj.

Rezerwacja domków wypoczynkowych na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku rozpoczyna się jutro - Czwartek, 10 września o 8.15.

Związek zawodowy Efling przypomina swoim członkom, że rezerwacja domków wypoczynkowych na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku rozpoczyna się jutro, Czwartek, 10 września o 8.15 rano. Można dokonać rezerwacji tylko na jeden tydzień, od wtorku do wtorku, na Święta, lub Nowy Rok. Dostępne są następujące terminy Na Święta: 22.12. – 29.12.2020 Na Nowy: 29.12.2020 – 05.01.2021 Nie trzeba aplikować – rezerwacje dokonywane są na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Rezerwować można bezpośrednio na 
stronie internetowe  osobiście w biurze Eflingu, albo telefonicznie tel.510 7500

Rozszerzone usługi w Hveragerði i wydłużone godziny otwarcia

Godziny otwarcia biura Eflingu w Hveragerði zostały wydłużone, a także zatrudniono nowego pracownika, który będzie zajmował się tam generalnymi świadczeniami związkowymi. Godziny otwarcia to: Poniedziałki, wtorki, czwartki – czynne w godzinach 8:15-16:00 Środy – nieczynne Piątki – czynne w godzinach 8:15 – 15:00

Nowe domki letniskowe w Stóra Fljót w Biskupstungur - rezerwacje rozpoczynają się w dniu 4 września o godzinie 8:15

Pierwsze domki letniskowe w Stóra Fljót przy Reykholt w Biskupstungur są już gotowe do wynajęcia. Domki będą wynajmowane od i włącznie z dniem 10 września, a rezerwacje online zostaną otwarte w piątek 4 września o godzinie 8:15. Rezerwacji można również dokonać telefonicznie i mailowo pod adresem
orlof@efling.is Bardzo satysfakcjonującym jest fakt, że pierwsze domki w tym wspaniałym osiedlu domków letniskowych są już gotowe do wynajęcia dla członków związku. Ten wielki projekt, który jest największym dotychczasowym projektem funduszu rekreacyjnego Eflingu, był w przygotowaniu już od dawna. Z niecierpliwością oczekiwano na tę okazję, ponieważ popyt na wynajem domków letniskowych wśród członków Eflingu jest bardzo duży, a więc istniało zapotrzebowanie na zwiększenie ich liczby. Pierwszy etap budowy został zakończony, co oznacza, że pierwsze domki są gotowe do użytku, jednak prace budowlane będą się nadal toczyły w okolicy przynajmniej do końca tego roku. W drugiej fazie budowy zostanie wykończonych kolejne 6 domków. W sumie osiedle będzie składało się z 12 domków letniskowych. Członkowie Eflingu mogą być dumni z tego nowego osiedla i z pewnością wielu z nich spędzi tam wiele dobrych chwil, ciesząc się wakacyjnym pobytem w tym zachwycającym miejscu. Więcej informacji tutaj

Wolny domek letniskowy w Ólafsfjörður

W Ólafsfjörður dostępny jest domek letniskowy, w terminie od 21 sierpień do 28 sierpień. Możesz dokonać rezerwacji przez stronę internetową Eflingu
tutaj lub skontaktować się z biurem pod orlof@efling.is

Otwarcie aplikacji na domki w okresie jesienno-zimowym: 18 sierpnia godz. 8:15

Zbliża się kolejny okres rezerwacji domków. Strona rezerwacji, za pomocą której możemy aplikować o domek zostanie ponownie aktywowana dnia 18 sierpnia. W tym roku rezerwacja domków odbędzie się dwuetapowo: Etap 1: 18 sierpnia godz. 8:15, od tej daty można dokonywać rezerwacji domków na okres od 28 sierpnia do okresu Świąt Bożego Narodzenia. Etap 2: 2 listopada od tej daty można dokonywać rezerwacji domków na okres od 5 stycznia do 28 maja. Przypominamy, że w sezonie zimowym członkowie związku mogą wynajmować domki na okres tygodnia lub na weekend, z wyjątkiem świąt (Boże Narodzenie, Nowy Rok i Wielkanoc), wtedy możliwe są tylko tygodniowe rezerwacje. Rezerwacji można dokonać online na stronie eflingu, w biurze, pod tel. 510-7500 lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres orlof@efling.is Więcej informacji
tutaj.

Od teraz wszystkie fundusze edukacyjne zwracają do 90% kosztów

Obecnie wszyscy członkowie związku mogą ubiegać się o zwrot do 90% kosztów za studia oraz kursy związane z wykonywanym zawodem, co więcej publiczne fundusze edukacyjne biorąc pod uwagę ówczesną sytuację na rynku podjęły również decyzję o zwiększeniu zwrotu kosztów z 75% do 90%. Obejmuje to jedynie kursy już opłacone oraz faktury wystawione od 1 lipca do 30 września 2020 r., które spełniają wymagania funduszu. Niedawno Starfsafl operujący na rynku prywatnym, zwiększył również dotację do 90% za kursy związane z wykonywanym zawodem, dzięki czemu obecnie refundacja osiągnęła 90% zwrotu kosztów we wszystkich funduszach edukacyjnych. Wniosek możesz wypełnić
tutaj. Wniosek i dokumenty możesz przesłać na adres fraedslusjodur@efling.is

W piątek 19 czerwca biuro Eflingu zostanie otwarte o godz. 09:00

W piątek 19 czerwca biuro Eflingu zostanie otwarte o godz. 09:00 ze względu na zebranie pracowników. Przepraszamy za niedogodności z tym związane.

Starfsafl zwraca do 90% kosztów kursów do 30 września

Członkowie Eflingu zatrudnieni w sektorze prywatnym mogą obecnie otrzymać z funduszu edukacyjnego Starfsafl do 90% zwrotu kosztów za kursy związane z wykonywanym zawodem. W kwietniu bieżącego roku zarząd Starfsafl, biorąc pod uwagę ówczesną sytuację na rynku podjął decyzję o zwiększeniu zwrotu z 75% do 90% za kursy związane z wykonywanym zawodem. Na przykład, możesz otrzymać 90% zwrotu kosztów za kurs Powrót do pracy, który jest kursem przeznaczonym dla osób szukających pracy. Obejmuje to jedynie kursy już opłacone oraz faktury wystawione od 15 marca do 30 września 2020 r., które spełniają wymagania funduszu. Możesz wypełnić wniosek
tutaj Wniosek i dokumenty możesz przesłać na adres fraedslusjodur@efling.is

Zwycięstwo w historycznych negocjacjach z miastem Reykjavík

Efling dopiął swego i doprowadził do podpisania umów zbiorowych z miastem Reykjavík w nocy, 10 marca 2020r. po trwającym, nieco ponad miesiąc, strajku oraz trudnych negocjacjach w biurze mediatora państwowego. Umowy te są bardzo ważnym krokiem w kierunku korekty wynagrodzeń kobiet oraz najmniej zarabiających. To koniec strajków Eflingu w Reykjavíkurborg. Umowy podnoszą najniższe wynagrodzenie członków Eflingu do 112 000 kr w okresie obowiązywania umów dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Podwyżki powyżej 90 000 kr, skonfigurowane w poprzednich umowach, zostały osiągnięte poprzez zmianę tabeli płac, która podnosi wynagrodzenie średnio o 7800 kr dla wszystkich członków Efling zatrudnionych w Reykjavíkurborg. Ponadto zawiera dodatkową płatność dla najmniej zarabiających. Kwota ta wynosi 15 000 kr dla najniższego szczebla tabeli płac i zapewnia tym samym wyższe zarobki. Dotyczy 26 zawodów przypisanych do Eflingu. Będzie widoczna w wynagrodzeniu podstawowym u ponad 3/4 pracowników Reykjavíkurborg przynależnych do związku Efling. Nowo – podpisane umowy zbiorowe poza podwyżkami zawierają różne udogodnienia, m.in. krótszy tydzień pracy, zarówno dla pracowników dziennych, jak i zmianowych. Prawo do 10 godzin nadgodzin dla pracowników przedszkolnych jest teraz włączone do umowy w formie ryczałtu. Ponadto uczestnictwo w kursach i edukacja będą mieć większy wpływ na ustalanie wynagrodzeń pracowników. Zdaniem Eflingu podpisanie umów można uznać za zwycięstwo w długiej i ciężkiej walce co tylko podkreśliło słuszność żądań związku. Umowy zbiorowe dotyczą około 1850 pracowników Eflingu zatrudnionych w Reykjavíkurborg. Większość z nich to kobiety zatrudnione w nisko płatnych zawodach, takich jak opieka społeczna, sprzątanie, pralnie oraz kuchnia. Reszta to pracownicy zajmujący się utrzymaniem w czystości dróg  oraz wywozem śmieci. Umowa obowiązuje do 31 marca 2023 r. Osobista walka członków związku w imieniu swoim oraz pozostałych członków Eflingu Strajk, za którym zagłosowało 96% członków Eflingu, rozpoczął się na początku lutego. Początkowo był to strajk trwający 2-3 dni. Natomiast od 17 lutego rozpoczął się strajk na czas nieokreślony. Podczas strajku zorganizowano wiele wieców oraz spotkań z aktywnym udziałem zarówno członków jak i sympatyków strajku. Wielu artystów, muzyków, osobistości wyraziło wsparcie dla strajku, biorąc w nim czynny udział. Walka była widoczna i prowadzona przez samych członków związku, wielu z nich wystąpiło w wywiadach, reklamach i krótkich spotach, wszystko po to by pokazać swoje życie i wyjaśnić przyczynę strajku. Członkowie związku oraz pracownicy biura Eflingu połączyli siły w patrolowaniu strajku. Negocjacje były przedmiotem ożywionej debaty społecznej. Potężne grupy interesu, m.in. związek pracodawców SA, próbowały wygrać tę walkę grając nieczysto, poprzez absurdalne wystąpienia medialne oraz szkalujące kampanie telewizyjne. Komitet negocjacyjny Eflingu zgodził się na przyjęcie zeszłorocznych umów sektora prywatnego jako ramy porozumienia z Reykjavíkurborg, opowiedział się jednak również za korektą wynagrodzeń dla najmniej zarabiających, oraz przeciwko zwiększonemu obciążeniu pracą oraz dyskryminacji ze względu na płeć, której doświadczają członkowie Eflingu zatrudnieni w Reykjavíkurborg . Efling zwrócił uwagę na obietnice złożone przez większość rady miasta, która opowiedziała się za naprawieniem tych niejasności. Nowy rozdział w historii Islandzkiego Rynku Pracy Bardzo duża liczba osób należących do komitetu negocjacyjnego Eflingu, wraz z przedstawicielami wszystkich grup zawodowych, uczestniczyła w negocjacjach razem z prezes związku oraz  personelem biura Eflingu. Liczna grupa reprezentantów związku spotykała się codziennie z rana w centrali związku, aby koordynować strajk. Spotkania te odzwierciedlały solidarność grupy i solidarność strajkujących. “Kobiety, które wcześniej milczały, a nieliczne wykazywały jakiekolwiek zainteresowanie, wystąpiły z wysoko uniesioną głową i przedstawiły wstyd polityki niskich płac tam, gdzie już dawno należało to zrobić. Kobiety o najniższych zarobkach mają nieopisaną siłę, którą wykorzystały do ​​walki o lepsze jutro, zamiast poświęcać całe swoje życie, aby posprzątać po innych ”- powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, prezes Eflingu. “Władze instytucjonalne zostały zjednoczone przeciwko nam. Mieliśmy zostać pokonani, co miało miejsce przez dziesięciolecia. Ale członkowie Eflingu z Reykjavíkurborg mają wieści dla elit i całego społeczeństwa: Kiedy robotnicy spotykają się solidarnie, kiedy gotowi są walczyć o swój los, nic ich nie powstrzyma. Napisali nowy rozdział w historii islandzkiego rynku pracy ” – powiedziała Sólveig Anna. Nisko opłacani pracownicy na Islandii wyszli z cienia. Pokazali, jak ważna jest ich praca i sprawiedliwość oraz ich wezwania do godnego życia. Na chwile obecną przyniosło to pewne korzyści, ale możecie być pewni, że to dopiero początek. Wraz z podpisaniem umów zbiorowych zakończyły się strajki w Reykjavíkurborg . Umowa zostanie teraz przedstawiona członkom związku i poddana pod głosowanie.    

Prosimy o elektroniczny kontakt z biurem

Niemal wszystkie usługi biura dostępne są drogą telefoniczną oraz mailową.
efling@efling.is / 5107500 Poniżej znajdą państwo szczegółowe instrukcje dotyczące ubiegania się o konkretne usługi,  pracownicy naszego biura gotowi są odpowiadać na państwa pytania zarówno telefoniczne jak i mailowo. Fundusz Chorobowy Wnioski o wypłatę z funduszu chorobowego można przesyłać drogą elektroniczną na adres sjukrasjodur@efling.is  Aby ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, należy przesłać następujące dokumenty: Wypełniony formularz wnioskowy, zobacz tutaj Ważne i opatrzone datą pokwitowanie wydatków. Można przesłać kopię lub zdjęcie pokwitowania. W niektórych przypadkach knieczne jest złożenie odcinka wypłat lub innych dokumentów, zostaną wtedy państwo bezpośrednio powiadomieni przez pracowników funduszu chorobowego. Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy, należy przesłać następujące dokumenty: Wypełniony formularz wnioskowy, zobacz tutaj Kopia zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð) – można poprosić swojego lekarza o przesłanie zaświadczenia do Eflingu pocztą. UWAGA, nie jest wymagane przesłanie zaświadczenia mailem. Świadectwo pracy podpisane przez pracodawcę, zobacz tutaj Kopia ostatniego odcinka wypłaty Aby ubiegać się o świadczenia na wypadek śmierci, należy przesłać następujące dokumenty: Wypełniony formularz wnioskowy, zobacz tutaj Przegląd postępów w dystrybucji majątku od notariusza oświadczenie od innych spadkobierców (jeśli wypłata świadczenia ma być dokonana na konto innego spadkobiercy),  zobacz tutaj   Fundusz edukacyjny Wnioski o wypłatę z funduszy edukacyjnych można przesyłać drogą elektroniczną na adres fraedslusjodur@efling.is Aby ubiegać się o dofinansowanie indywidualne należy przesłać następujące dokumenty: Wypełniony formularz wnioskowy,  zobacz tutaj Ważne i opatrzone datą pokwitowanie wydatków. Można przesłać kopię lub zdjęcie pokwitowania. Rachunek powinien zawierać : rodzaj kursu / opis , nazwisko oraz kennitala usługodawcy, potwierdzenie płatności np. z banku internetowego lub pokwitowanie płatności od danej szkoły / firmy. Członkowie związku zarejestrowani w Urzędzie Pracy (Vinnumálastofnun) powinni również przesłąć potwierdzenie dofinansowania z tego urzędu.W przypadku stypendiów lub kursów za granicą należy przesłać fakturę w języku oryginalnym oraz angielskim, jak również przedstawić szczegółowy podział kosztów. Aby ubiegać się o dofinansowanie dla instytucji oraz firm należy wybrać odpowiedni fundusz na stronie internetowej, zobacz tutaj Domki Letniskowe Aby ubiegać się o domki letniskowe lub wynająć je zimą, zapraszamy do strony rezerwacji. W przypadku kupna biletów, kart rabatowych oraz zniżek prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na adres orlof@efling.is podając imię, nazwisko oraz kennitala. Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe. Osoby, które potrzebują pomocy przy rezerwacji domków, proszone są o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Korekta płatności z funduszu strajkowego

Płatności po korekcie na rzecz członków strajku zostały wypłacone 4 marca, korekta obejmuje dni 4-21 lutego. Członkowie Eflingu, którzy nie otrzymali kwot po korekcie, proszeni są o wysłanie wiadomość e-mail na adres
efling@efling.is Płatności za dni 24-28 lutego będą realizowane w piątek, 6 marca.

Szerokie wsparcie dla personelu przedszkoli

Dyrektorzy przedszkoli w Reykjavíku
wydali oświadczenie, w którym deklarują szerokie wsparcie dla działań strajkującego personelu oraz żądań Eflingu. Ich zdaniem nadmierną rotację pracowników przedszkoli można w dużej mierze powiązać z polityką niskich płac jak również z warunkami jakie oferuje pracownikom i dzieciom Reyjavíkurborg. Rada rodziców Brákarborg rówież zadeklarowała wsparcie dla strajkującego personelu przedszkoli wzywając tym samy Reykjavíkurborg oraz Efling do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia. Powstała również petycja zatytułowana Żądamy natychmiastowego podpisania umów z pracownikami przedszkoli. Tekst petycji brzmi : My rodzice, oraz rodziny dzieci w wieku przedszkolnym żądamy aby pracownicy przedszkoli otrzymali godziwe wynagrodzenie. Ci ludzie opiekują się codziennie naszymi dziećmi przez 8 do 9 godzin, otrzymując za to minimalne wynagrodzenie, za które nie da się przeżyć.

Wynagrodzenie z funduszu strajkowego za okres 17.-21. luty

Członkowie Eflingu pracujący dla miasta Reykjavík, proszeni są o składanie wniosku o wynagrodzenie z funduszu strajkowego za dni 17-21 luty. Poprzedni wniosek obejmował jedynie dni 4-14. luty. Wniosek będzie można złożyć online na stronie internetowej Eflingu od piątku, 21 lutego. Wszystkie wnioski złożone przed 25 lutego zostaną rozpatrzone do końca tego miesiąca. Przypominamy również, że w przypadku kontynuacji strajków trzeba będzie składać kolejne wnioski o wynagrodzenie z funduszu strajkowego. Członkowie Eflingu, którzy nie zdążą złożyć przez internet wniosku za okres 4-14 luty do piątku 21 lutego proszeni są o kontakt z biurem Eflingu. Płatności z tytułu strat w wynagrodzeniu z powodu strajku w dniach 17., 18., 19., 20., i – 21 lutego wynoszą 18 000 ISK. za pełny wymiar godzin. Zwroty za niepełny wymiar godzin będą wypłacane proporcjonalnie do zatruniena, przykladowo 9.000 ISK w przypadku 50% zatrudnienia.

Patrol strajkowy

W czwartek, 6 lutego podczas pierwszego dnia strajków patrol strajkowy Eflingu spotkał się tylko z jeden przypadkiem łamania strajku. Oddziały jednego z przedszkoli zostały połączone, co jest niezgodne z regulaminem strajków. O zdarzeniu powiadomiono odpowiedni oddział miasta Reykjavík. Strajk był patrolowany przez pięć zespołów, które w ciągu dnia odwiedziły ponad 80 placówek w mieście Reykjavík. Do kilku placówek patrol został wysłany również wieczorem. Zarówno personel biura Eflingu jak i strajkujący uczestniczyli w patrolu. Sześć placówek zostało całkowicie zamkniętych. Serwis w przedszkolach oraz placówkach opieki został ograniczony. Miejsca zwolnione ze strajku nie były odwiedzane przez patrol strajkowy. Co wielce zaskakujące, ale tym bardziej mobilizujące, patrol strajkowy spotkał się z przemiłym przyjęciem zarówno ze strony pracowników jak i usługobiorców. Strajkujący, którzy chcieliby wziąć udział w patrolach strajkowych, proszeni są o wysłanie maila na adres
felagssvid@efling.is Jesteśmy naprawdę zbudowani Waszym wspaniałym odbiorem. Dziękujemy za wsparcie pozostałym związkom zawodowym, dziękujemy za okazanie cierpliwości i zrozumienia wszystkim rodzicom oraz pozostałym osobom, które odczuły dyskomfort z powodu ograniczenia niektórych usług.

W piątek 7 lutego biuro Eflingu zostanie otwarte o godz. 09:30

W piątek 7 lutego biuro Eflingu zostanie otwarte o godz. 09:30 ze względu na zebranie pracowników. Przepraszamy za niedogodności z tym związane.

Pomoc w obliczaniu zwrotu i rozliczania podatków

Jak w poprzednich latach Efling będzie pomagał naszym członkom w rozliczeniu się z podatków.  Członkowie mogą dzwonić pod numer 510-7500, aby umówić się na poradę. Pomoc ta jest dedykowana dla zwykłych rozliczeń podatkowych. Jeśli na Twoim zeznaniu podatkowym ma znaleźć się kupno, lub sprzedaż majątku, powiedz nam o tym przy umawianiu spotkania. Pomoc udzielana jest jedynie naszym członkom i ich małżonkom. Liczba rozliczeń podatkowych musi być podana przy umawianiu spotkania. Niezbędnym jest przyniesienie swojego Islykill, lub elektronicznego ID w telefonie. Pomoc udzielana będzie w sobotę 7 marca i w niedzielę 8 marca, jeśli będzie tak potrzeba. Członkowie Eflingu zachęcaniu są do jak najszybszej rejestracji. Prawnik Eflingu Karl Ó. Karlsson at LAG będzie nadzorował tę pomoc. Po więcej informacji skontaktuj się z biurem Eflingu.

W piatek 24 stycznia w biurze Eflingu po godz 13 usługi będą świadczone w niepełnym wymiarze.

W piątek, 24 stycznia, biuro Eflingu będzie otwarte, jednak nie będą pełnione wszystkie usługi po godz.13 , z powodu szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Osoby, które chciałyby głosować w kwestii strajku wśród pracowników miasta Reykjavik, będą mogły głosować w biurze Eflingu do godz.15.15 , pracownicy będą odpowiadać na proste pytania, a członkowie będą mogli wypełnić proste aplikacje do Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego, jednak doradcy w zakresie praw i obowiązków pracowniczych nie będą dostępni.

Podwyżka dopłat edukacyjnych dla osób prywatnych

W dniu 1 stycznia 2020 roku maksymalna kwota dopłaty na edukację, trening pracowniczy i rozwój dla osób prywatnych z funduszu edukacyjnego Eflingu zostanie podwyższona ze 100.000 ISK do kwoty 130.000 ISK rocznie. Prawa do dopłaty mogą być akumulowane przez okres 3 lat, a maksymalna kwota skumulowanych praw zostanie podwyższona z 300.000 ISK do 390.000 ISK. Efling wzywa swoich członków do korzystania ze swoich praw do edukacji związanej z ich pracą lub w innych dziedzinach. Podwyżka dotyczy nauki podjętej z początkiem 1 stycznia 2020.  

Głosowanie w kwestii strajku pracowników Reykjavíkuborg rozpocznie się 21 stycznia

Głosowanie w kwestii strajku członków Eflingu zatrudnionych przez magistrat Reykjaviku rozpocznie się w południe we wtorek, 21 stycznia, a zakończy się w południe w niedzielę, 26 stycznia. Głosowanie odbędzie się drogą internetową.  Osoby, które nie mogą głosować drogą elektroniczną, zapraszane są do oddania głosu w biurze Eflingu i w mobilnej stacji wyborczej, która będzie jeździła pomiędzy różnymi miejscami pracy.  Specjalny komitet będzie rozpatrywał wnioski dotyczące minimalnej ilości osób w miejscach pracy tak jak domy opieki. Komitet negocjacyjny Eflingu negocjujący z miastem Reykjavik uzgodnił na spotkaniu w dniu 10 stycznia, że powinno odbyć się głosowanie w kwestii strajku pomiędzy członkami Eflingu pracującymi zgodnie z umową zbiorową pomiędzy miastem Reykjavik i Eflingiem.  Strajk dotyczy wszystkich członków Eflingu, którzy są zatrudnieni przez miasto zgodnie z umową zbiorową pomiędzy miastem Reykjavik i związkiem zawodowym Efling, która wygasła 31 marca 2019 roku.  Więcej informacji związanych z tym, jak odbywać się będzie głosowanie zostanie opublikowanych tak szybko, jak tylko możliwe. Wstrzymanie pracy oznacza, że członkowie związku będą strajkować w określonych godzinach w pewne dni i na czas nieokreślony od daty późniejszej. – Wtorek, 4 luty, 2020: Praca wstrzymana od 12:30 po południu do 23:59. – Czwartek, 6 luty, 2020: Praca wstrzymana od 00:01 o północy do godziny 23:59 w nocy.  – Wtorek, 11 luty 2020: Praca wstrzymana od 12:30 w południe do 23:59 w nocy. – Środa, 12 luty 2020: Praca wstrzymana od 00:01 o północy do 23:59 w nocy. – Czwartek, 13 luty 2020: Praca wstrzymana od 00:01 o północy do 23:59 w nocy. – Poniedziałek, 17 luty 2020: Praca wstrzymana od 00:01 o północy na czas nieokreślony. 

Rozpoczęcie przygotowań do akcji strajkowych wśród pracowników Reykjaviku

Komisja negocjacyjna Eflingu odpowiedzialna za negocjacje z magistratem Reykjaviku zaakceptowała propozycję akcji wstrzymania pracy, która planowana jest na luty. Członkowie związku muszą najpierw zgodzić się na propozycję, zatem biuro Eflingu rozpoczęło przygotowania do głosowania. Zgodnie z tą propozycją, akcje strajkowe trwające pół dnia oraz całe doby będą odbywały się ze zwiększającą się częstotliwością w pierwszej połowie lutego, a nieograniczona czasowo akcja strajkowa rozpocznie się w poniedziałek, 17 lutego 2020 roku. At the end of today’s negotiation with the state mediator, a decision was reached to put forth a proposal for a strike call. Negotiations will continue along with preparations for strike actions. Today, the committee requested a negotiation meeting with the City of Reykjavík for next Thursday. Pod koniec dzisiejszego spotkania negocjacyjnego z mediatorem rządowym podjęto decyzję, aby rozpocząć propozycję wezwania do akcji strajkowych. Negocjacje będą kontynuowane równolegle do przygotowania akcji strajkowych. Komisja negocjacyjna poprosiła o spotkanie negocjacyjne z magistratem Reykjaviku na czwartek. “Miasto Reykjavik nie podjęło żadnego wysiłku, aby zaadresować problemy najniżej zarabiających pracowników, którzy podtrzymują podstawowe usługi miasta przy życiu, czy też aby dorównać do swojej własnej retoryki o tym, aby zmienić miasto w miejsce pracy, które ceni równouprawnienie. Miasto Reykjavik nie szanuje swoich najniżej zarabiających pracowników, co pokazano w tych negocjacjach poprzez zachowanie, opóźnienia i obojętność”, mówi Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu. “Mamy dość. Żądamy, aby sprawiedliwa umowa zbiorowa została uzgodniona jak najszybciej. Mamy nadzieję, że spotkanie w następnym tygodniu przyniosą wyniki.” Więcej informacji na temat głosowania zostanie opublikowanych w przeciągu kilku dni. Ponad 1800 pracowników miasta Reykjavik otrzymuje płace zgodne z umową zbiorową Eflingu. Z tego, ponad 1000 osób zatrudnionych jest w przedszkolach, 710 w zawodach związanych z opieką w dziale socjalnym i około 140 zajmuje się różnymi rodzajami pracy w działach środowiska i organizacyjnym.
Propozycja załączona jest jako plik – ze zmianami z dnia 14 stycznia 2020 roku – zobacz tutaj. To zdjęcie zostało zrobione podczas spotkania komisji negocjacyjnej w dniu 10 stycznia. Na zdjęciu widnieją członkowie Eflingu zatrudnieni przez miasto Reykjavik.  

Dzisiaj zamykamy o 13.00!

Z powodu złych warunków pogodowych biura Eflingu w Reykjaviku i Hveragerdi zostaną dzisiaj zamknięte o godzinie 13.00. Porady prawne nie odbędą się dzisiaj i zostają przesunięte na czwartek 12 grudnia w godzinach 13.00-16.00.

W czwartek 12 grudnia biuro Eflingu otwarte zostanie o godz. 09:00

W czwartek 12 grudnia biuro Eflingu zostanie otwarte o godz. 09:00 ze względu na zebranie pracowników. Przepraszamy za niedogodności z tym związane

Wydłużone godziny pracy biura Eflingu w środy

Godziny otwarcia biura Eflingu zostaną próbnie wydłużone do godziny 18.00 w środy w grudniu i styczniu. Dłuższe godziny otwarcia mają pomóc tym członkom, którzy z powodu pracy mają trudności, aby przyjść do biura Eflingu w regularnych godzinach otwarcia, czyli 8.15-16.00 w dni tygodnia. Dłuższe godziny otwarcia będą obowiązywać w środy od godziny 16 do godziny 18. To dotyczy trzech śród w grudniu i czterech w styczniu: 4. grudnia 2019 11. grudnia 2019 18. grudnia 2019 8. stycznia 2020 15. stycznia 2020 22. stycznia 2020 29. stycznia 2020 Pełne usługi związku zawodowego nie będą pełnione. Priorytetem będą usługi dla członków, którzy chcieliby porozmawiać ze specjalistą działu płac i warunków pracy (kjaramálafulltrúi). Będzie istniała możliwość wypełnienia i wręczenia aplikacji do funduszu edukacyjnego i zdrowotnego, z wyjątkiem aplikacji o zasiłek chorobowy. Ewaluacja okresu próbnego odbędzie się pod koniec stycznia z zamiarem kontynuowania i wprowadzenia zmian, jeśli będą one potrzebne.  

Termin aplikacji o dopłaty w grudniu

Ogłoszenie Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego Związku Zawodowego Efling Aplikacje, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty do Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego Eflingu należy dostarczyć do 13 grudnia włącznie, aby otrzymać dopłatę w grudniu.  W grudniu 2019 dofinansowania i zasiłek chorobowy będą wypłacane w piątek 20 grudnia. Po tej dacie, następna wypłata odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 roku. Zarząd i pracownicy  Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego Związku Zawodowego Efling

Jarmark Świąteczny Efling - 30 listopada

Już w sobotę 30 listopada w budynku Eflingu przy Guðrúnartún1, na 4 piętrze odbędzie się doroczny Jarmark Świąteczny Eflingu. Wszystkich gości zapraszamy w godzinach: 13:00 do 18:30. Podczas jarmarku nie zabraknie ducha Świąt, atrakcji muzycznych, zabaw dla dzieci oraz poczęstunku. Rękodzieła dostępne na jarmarku to doskonały pomysł na unikatowe prezenty świąteczne.
Informacje na temat jarmarku świątecznego oraz zdjęcia wyrobów ręcznych znajdują sie na Facebook Eflingu.

W piątek 15 listopada biuro Eflingu otwarte zostanie o godz. 09:00

W piątek 15 listopada biuro Eflingu zostanie otwarte o godz. 09:00 ze względu na zebranie pracowników. Przepraszamy za niedogodności z tym związane

Termin aplikacji o dopłaty w grudniu

Ogłoszenie Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego Związku Zawodowego Efling Aplikacje, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty do Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego Eflingu należy dostarczyć do 13 grudnia włącznie, aby otrzymać dopłatę w grudniu.  W grudniu 2019 dofinansowania i zasiłek chorobowy będą wypłacane w piątek 20 grudnia. Po tej dacie, następna wypłata odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 roku. Zarząd i pracownicy  Funduszu Chorobowego i Edukacyjnego Związku Zawodowego Efling  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere