Fundusz edukacyjny

Związek zawodowy Efling wspiera swoich członków w edukacji w szkołach lub przez różnego rodzaju szkolenia i kursy. Efling oferuje specjalny program szkolenia dla osób przyjmujących na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stosowania się do przepisów i prawa przez pracodawców w zakładach pracy. Osoby te wybrane są przez pracowników na mężów zaufania. Na dzień dzisiejszy z ramiena związku Efling działa 260 mężów zaufania.  Efling współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami edukacyjnymi, które pomocne są w dokształcaniu członków  związku, którzy z jakiegoś powodu nie ukończyli formalnej obowiązkowej edukacji.

Dodatek edukacyjny maksymalnie do 130.000 kr.

Najwyższy wypłacany dodatek edukacyjny wzrasta z dniem 1 stycznia 2020 roku z maksymalnej kwoty 100.000 koron do kwoty makymalnej 130.000 koron raz do roku lub 75% kosztów edukacji. W przypadku kursów rozpoczętych przed 1 stycznia 2020 roku, obowiązuje kwota maksymalna do 100.000 koron. W przypadku kiedy członek związku płacił składki nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata oraz nie korzystał w tym czasie z dopłaty do edukcji, dodatek taki może wynosić do 390.000 koron (maksymalnie) w przypadku kursów rozpoczętych od 1 stycznia 2020 roku, zaś do 300.000 w przypadku kursów rozpoczętych przed tą datą.

Zarządy funduszy edukacyjnych, biorąc pod uwagę ówczesną sytuację na rynku zgodnie zatwierdziły decyzję o zwiększeniu zwrotu z 75% do 90% za studia oraz kursy związane z wykonywanym zawodem. Obejmuje to jedynie kursy już opłacone oraz faktury wystawione od 1 lipca do 30 września 2020 r., dla członków związku z sektora publicznego oraz od 15 marca do 30 września 2020 r., dla członków związku z sektora prywatnego.

Dodatek edukacjny wypłacany jest proporcjonalnie dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie pracy. Według przepisów funduszu edukacyjnego związku zawodowego, dodatek edukacyjny wypłacany jest osobom płacącym składki przez ciągłe 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, jak również osoba występująca o dodatek musi być prawnym członkiem związku w dniu rozpoczęcia kursu lub dokształcania. Dodatek wypłacany jest od tego samego dnia. Członkowie związku mogą wystąpić o dadatek edukacyjny nie później aniżeli 3 miesiące po ukończeniu pracy oraz zaprzestaniu wpłaty składek do związku Efling.

W celu wystąpienia o dodatek z funduszu edukacyjnego należy wypełnić specjalny druk dostępny w biurze związku lub na stronie internetowej www.efling.is. Do aplikacji trzeba dołączyć oryginał rachunku za kurs lub szkolenie. W przypadku zlożenia wniosku przed 20-tym, dofinansowania z funduszy wypłacane będą ostaniego dnia roboczego tego samego miesiąca. Dla aplikacji złożonych pomiędzy 21 a 31 wypłata nastąpi w okolicach 10-tego w kolejnym miesiącu.

Dokładne informacje udzielane są w biurze:

Tel: 510 7500 or E-mail: efling@efling.is

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere