Fagnámskeið

Fagnámskeið

Efling býður upp á fagnámskeið fyrir starfsfólk á vinnumarkaði í samvinnu við viðurkennda fræðsluaðila. Námskeiðin geta gefið launaflokkahækkanir samkvæmt viðkomandi kjarasamningum.

Skráning er hjá Eflingu-stéttarfélagi í síma 510 7500 eða á netfangið efling@efling.is. Námskeiðin eru kennd á íslensku og eru félagsmönnum að kostnaðarlausu.

Eldhús og mötuneyti

Fagnámskeið I

Kennslutímabil: 22. september til 19. nóvember.
Kennsludagar: Þriðjudagar og fimmtudagar kl. 15:45–18:50.

Námskeiðið er ætlað félagsmönnum sem starfa í eldhúsum og mötuneytum. Lögð er áhersla á næringarfræði, samskipti í vinnu, tölvunotkun og hreinlætisfræði. Markmið þess er að auka færni starfsfólks til að sinna störfum sínum í mötuneytum og eldhúsum.
Íslenskustuðningur í námi – Þeir nemendur sem vilja geta tekið stöðupróf í íslensku í upphafi námskeiðs. Boðið er upp á íslenskukennslu með orðaforða þess efnis sem er verið að fara í þá vikuna.
Fagnámskeiðin eru samtals þrjú, næstu tvö eru kennd vorið 2021.
Kennsla fer fram í Menntaskólanum í Kópavogi.

Leikskólaliðabrú

Fyrsta önn

Kennslutímabil: 22. ágúst til 12. desember.
Kennsludagar: Kennt í fjarnámi auk staðlota nokkra laugardaga sem fara fram hjá Mími.

Leikskólaliðabrú er ætluð þeim sem vinna á leikskólum við uppeldi og umönnun barna. Námið er einingabært og kennt er samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. Að námi loknu útskrifast nemendur sem leikskólaliðar.
Námið tekur mið af því að nemendur starfi á leikskóla. Viðkomandi þarf að vera orðinn 22 ára, hafa lokið 230 kennslustunda starfstengdum námskeiðum og hafa a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í faginu. Námið í heild er 30 einingar og er kennt á fjórum önnum, sex til níu einingar á hverri önn. Fyrsta önnin er kennd í fjarkennslu.
Námið er ætlað félagsmönnum Eflingar sem starfa í leikskóla.
Kennsla fer fram hjá Mími, Öldugötu 23, 101 Reykjavík.

Starfsmenn leikskóla

Fagnámskeið I

Kennslutímabil: 6. október til 26. nóvember.
Kennsludagar: Þriðjudagar, miðvikudagar og fimmtudagar kl. 8:30–11:45.

Námið er ætlað einstaklingum sem eru eldri en 20 ára, eiga að baki stutta skólagöngu og vinna á leikskólum. Á fagnámskeiðunum er bæði lögð áhersla á námsþætti sem styrkja persónulega og almenna færni t.d. sjálfstyrkingu og samskipti, námstækni, færnimöppu og tölvur og svo námsþætti eins og uppeldi leikskólabarna, þroska og þróun leikskólabarna, listastarf með börnum, námskrá leikskóla, fjölmenningarlegan leikskóla og fleira.
Fagnámskeiðin eru undanfari náms í leikskólaliðabrú.
Kennsla fer fram hjá Mími, Höfðabakka 9.

Framhaldsnám félagsliða

Fötlun og geðraskanir

Kennslutímabil: 9. september til 9. desember
Kennsludagar: Miðvikudagar kl. 13:00–16:00

Náminu er meðal annars ætlað að auka innsæi í þarfir og aðstæður einstaklinga með mismunandi skerðingar sem leiða til fötlunar. Réttindagæsla fatlaðra er kynnt og hlutverk og þjónusta hagsmunafélaga. Farið er í vettvangsferðir og unnið með þætti eins og skipulögð vinnubrögð og sjónrænt dagskipulag.
Kynntar eru leiðir til að styðja við og auka félagshæfni þjónustunotandans. Nemendur fá fræðslu um notkun rofabúnaðar og tölva. Þjónustuformið NPA er kynnt af notanda þjónustunnar.
Námið er ætlað félagsliðum.
Kennsla fer fram hjá Mími, Höfðabakka 9.

Umönnun

Fagnámskeið I

Kennslutímabil: 6. október til 8. desember.
Kennsludagar: Þriðjudagar, miðvikudagar og fimmtudagar kl. 12:40–16:00.

Fagnámskeið II

Kennslutímabil: 5. október til 9. desember.
Kennsludagar: Mánudagar, þriðjudagar og miðvikudagar kl. 12:40–16:00.

Námskeiðin eru ætluð þeim sem aðstoða, annast um eða hlynna að sjúkum, fötluðum og öldruðum á einkaheimilum eða stofnunum. Einnig þeim sem aðstoða skjólstæðinga við innkaup, þrif og persónulega umhirðu. Þátttakendur þurfa að ljúka fyrra námskeiðinu til þess að halda áfram á því seinna. Meðal námsþátta eru aðstoð og umönnun, skyndihjálp, sjálfstyrking og samskipti, líkamsbeiting og fleira.Fagnámskeiðin eru undanfari að námi í félagsliðabrú. Námskeiðin eru ætluð félagsmönnum Eflingar sem starfa við heilbrigðis- og félagsþjónustu.
Kennsla fer fram hjá Mími, Höfðabakka 9.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere