Umowy zbiorowe związku zawodowego Efling z Konfederacja Służb Opieki Społecznej, SÍS, miastem Reykjavik oraz z rządem

Konfederacja Służb Opieki Społecznej – SFV

W dniu 18 czerwca 2020 została podpisana umowa zbiorowa przez komisję negocjacyjną i przewodniczącą związku zawodowego z zastrzeżeniem, że wciąż podlega ona głosowaniu członków związku.

Głosowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w południe w poniedziałek 29 czerwca, a zakończy się w południe w czwartek 2 lipca.

Jeśli większość członków zgodzi się na umowę, wejdzie ona w życie i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2023 roku.

Zagłosuj tutaj

Jakie korzyści dostarcza nowa umowa zbiorowa członkom Eflingu w Konfederacji Służb Opieki Społecznej?

Płace 

 • Od 1 kwietnia 219 roku, płace wzrastają retroaktywnie o 17.000 koron miesięcznie. To zostanie wypłacone wstecz, z odjęciem kwoty 105.000 dopłaty, w tych przypadkach, kiedy została ona wcześniej wypłacona.
 • W dniu 1 kwietnia 2020 roku płace miesięczne wzrastają o 24.000 koron dla kategorii płacowych 1-17, a o 18.000 koron dla pozostałych kategorii płacowych.
 • 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa tabela płac. Wszyscy poniżej kategorii płacowej 17, otrzymają 24.000 koron, lub więcej, podwyżki miesięcznie. Inni otrzymają co najmniej 18.000 koron miesięcznie.
 • Od stycznia 2021 roku,  wypłacać się będzie 251 milionów koron rocznie w celu rewizji umów z instytucjami i zmiany tabel płacowych.
 • W dniu 1 stycznia 2022, płace miesięczne wzrastają o 17.250 koron.
 • Zapisy o pracy osób młodych przedawniają się, a młodzi pracownicy będą wynagradzani według tych samych stawek, jak inni pracownicy.

Płaca za pracę w nadgodzinach zostaje podzielona na dwie kategorie. Płaca nadgodzinowa numer 2, to 1.0385% płacy miesięcznej, tak jak było poprzednio, zaś niższa płaca nadgodzinowa numer 1 pomiędzy godziną 8 rano a 17 po południu, do 40 godzin tygodniowo, to 0.9385% płacy miesięczne (numer 2).

Dodatek grudniowy osiąga:

 • 92.000 koron w grudniu 2019
 • 94,000 koron w grudniu 2020
 • 96,000 koron w grudniu 2021
 • 98,000 koron w grudniu 2022

Dodatek wakacyjny

 • 50,000 koron w czerwcu 2019
 • 51,000 koron w czerwcu 2020
 • 52,000 koron w czerwcu 2021
 • 53,000 koron w czerwcu 2022

Krótszy tydzień pracy dla pracowników w pracy dziennej

 • Zapoznaj się z aneksem 1 do nowej umowy zbiorowej i specjalną prezentacją na ten temat
 • Gwarantuje się, że czas pracy zostanie skrócony o 13 minut dziennie(65 minut tygodniowo) w styczniu 2021 roku bez żadnych cięć w płacach i innych warunkach pracy.
 • Poprzez osiągnięcie porozumienia w miejscu pracy, tydzień pracy może zostać skrócony o aż 4 godziny, do 36 godzin tygodniowo.
 • 36-godzinny tydzień pracy wymaga zmienionych zasad o  przerwach kawowych. Jednak, czas na posiłek będzie zabezpieczony.
 • Grupy robocze zajmujące się czasem pracy, z przedstawicielami pracowników i managerów, przygotują porozumienie. Rezultaty powinny być gotowe do października 2020 roku. Zanim nastąpi implementacja porozumienia w dniu 1 stycznia 2021 roku, odbędzie się głosowanie.

Krótszy tydzień pracy dla pracowników zmianowych

 • Zobacz aneks 2 do nowej umowy zbiorowej i osobną prezentację
 • Tydzień pracy skrócony będzie do 36 godzin i może być dalej skrócony aż do 32 godzin
 • Implementacja została ustalona na 1 maja 2021 roku
 • Wprowadzone zostaną zmiany w  organizacji pracy i systemie płac. Celem zmian jest polepszenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz umożliwienie lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym tak aby praca zmianowa była bardziej atrakcyjna.
 • Zobacz osobną prezentację
 • Wymiar godzin pracy poza pracą dzienną zgodnie z grafikiem zmian i mieszczący się w ramach etatu pracy mają różnorodną wartość, jeśli chodzi o obliczanie wymiaru pracy.
  • Każda godzina podczas zmian nocnych liczy się jako 1,2 godziny, lub 72 minuty pracy w wymiarze godzinowym
  • Każda godzina pracy na zmianie wieczorowej i dziennej w weekendy liczy się jako 1,05 godziny, lub 63 minuty pracy w wymiarze godzinowym
 • Roczny wymiar czasu pracy pracowników zmianowych, którzy pracują według regularnych zmian powinien być taki sam, jak dla pracowników dziennych.
  • Pracownik otrzyma dni wolne od razu i nie będzie musiał czekać przez rok, aby iść na urlop
  • Pracownik może poprosić o zbieranie dni wolnych i wykorzystanie ich za jednym razem
 • Wprowadzona zostanie incentywa płatna jako część wypłaty miesięcznej z tytułu różnorodnośći i ilości zmian w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z grafikiem zmian zaplanowanych zgodnie z wymiarem pracy
  • Incentywa zmianowa zakłada, że pracownik wypracuje 42 godziny poza pracą dzienną miesięcznie. Dotyczy to różnych rodzajów zmian (zmiany dzienne, zmiany wieczorowe, zmiany nocne, zmiany w dni robocze i w weekendy). Zmiany pełnione są częściej niż 14 razy miesięcznie.
 • 25 minut przerwy kawowej usunięte
 • Zobacz kalkulator długości zmian: https://betrivinnutimi.is/vaktareiknir/
 • Zapis numer 9 na temat pracowników, którzy podejmują zmiany krótsze niż 8 godzin („stubbavaktir“)
  • Nowi pracownicy: powinny zostać ustalone w umowie o pracy
  • Uprzednio i obecnie zatrudnieni pracownicy: nie ma potrzeby sporządzania nowej umowy o pracę, ale należy podpisać porozumienie po zakończeniu rozmowy z pracodawcą – nie później niż 1 maja 2021

Wszyscy mają prawo do 30 dni płatnych wakacji rocznie

Umowy zbiorowe Eflingu z SFV dla członków związku zatrudnionych w poniżej wymienionych miejscach

 • Dvalarheimilinu  Ás í Hveragerði
 • Grund Reykjavík
 • Mörk hjúkrunarheimili  Reykjavík
 • Hrafnistu Laugarási, Reykjavík
 • Hrafnistu Boðaþingi, Kópavogi
 • Hrafnistu Skógarbær, Reykjavík
 • Hrafnista Sléttuvegi, Reykjavík
 • Sjálfsbjargarheimilinu
 • Sunnuhlíð, Kópavogi
 • Seltjörn, Seltjarnarnesi
 • Sóltúni  Reykjavík
 • Eir Reykjavík
 • Skjól Reykjavík
 • Hamrar Mosfellsbæ
 • Hlíðarbær Reykjavík
 • Múlabær Reykjavík
 • Fríðuhúsi
 • Maríuhúsi
 • Drafnarhús
 • S.Á.Á. Reykjavík

Prezentacja dla członków


 

Stowarzyszenie Islandzkich Władz Lokalnych SÍS - Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Hveragerði i Ölfus

Jakie prawa dostarcza członkom Eflingu nowa umowa zbiorowa z SÍS?

Ile wynosi podwyżka płac?

 • Wszyscy pracownicy zatrudnieni na 100% otrzymają przynajmniej 90.000 ISK podwyżki, zgodnie z umową Lífskjarasamningur (umową zbiorową na temat polepszenia standardu życia) w 4 krokach. Pierwsze dwa kroki – 17.000 ISK podwyżki miesięcznie od 1 stycznia 2020 roku i 24.000 ISK miesięcznej podwyżki od 1 kwietnia 2020 – zostaną wypłacone z następną wypłatą, razem z jednorazową płatnością w wysokości 70.000 ISK za pracę na pełnym etacie w okresie od sierpnia do grudnia 2019.
 • Osoby o najniższych płacach otrzymają specjalną korektę w wysokości do 15.000 ISK miesięcznej podwyżki od 1 kwietnia 2020. Specjalna podwyżka będzie niższa dla wyższych płac i może ona osiągnąć najniższą kwotę 2000 ISK.
 • Wszyscy otrzymają jednorazową płatność w wysokości 1.5% od swoich całkowitych płac z tak zwanego Funduszu Członkowskiego corocznie w dniu 1 lutego.
 • Dodatek grudniowy wzrośnie o 3.000 ISK rocznie i osiągnie 124.750 ISK w 2022.
 • Dodatek wakacyjny wzrasta o 1000 ISK rocznie i osiągnie 53.000 ISK w 2022.

Krótszy tydzień pracy?

 • Tydzień pracy dla pracowników zatrudnionych w trybie pracy dziennej zostanie skrócony o 13 minut dziennie (65 minut tygodniowo) od 1 stycznia 2021 roku.
 • Każde miejsce pracy ma prawo dojść do porozumienia o skróceniu tygodnia pracy o 4 godziny tygodniowo, co powinno doprowadzić do 36-godzinnego tygodnia pracy, poprzez zmiany w organizacji przerw kawowych i przerwy obiadowej.
 • Tydzień pracy dla pracowników w zmianowym trybie pracy zostanie skrócony do 36 godzin pracy, ale w niektórych przypadkach może zostać skrócony do 32 godzin.

Co jeszcze zawiera umowa?

 • Wszyscy pracownicy podlegający umowie zbiorowej z SIS będą teraz mieli 30 dni płatnych wakacji.

Kalkulator – Płace zgodnie z nową umową zbiorową z SÍS

Prezentacja dla członków

Miasto Reykjavik

Umowa zbiorowa została podpisana przez komisję negocjacyjną i przewodniczącą związku zawodowego Efling, oczekiwane jest głosowanie członków na jej temat.

Umowa została zaprezentowana reprezentantom związku zawodowego(mężom zaufania).

Głosowanie rozpocznie się w południe w poniedziałek 23 marca, a zakończy się w południe w piątek 27 marca.

Umowa zbiorowa wejdzie w życie, jeśli większość członków na nią zagłosuje, a okres jej obowiązywania to 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2023.

Jakie korzyści przynosi ta umowa członkom Eflingu pracującym dla miasta?

Jak wysoka jest podwyżka płac?

 • Wszyscy otrzymują 90.000 koron, tak jak w sektorze prywatnym, w czterech krokach. Pierwszym krokiem jest 17.000 koron miesięcznej podwyżki od początku 1 kwietnia 2019 roku. Ta kwota zostanie wypłacona w momencie, kiedy umowa zbiorowa wejdzie w życie, jednak odjęta zostanie kwota 105.000 koron, która została wypłacona zeszłej jesieni.
 • Pracownicy otrzymają dodatkową podwyżkę wynoszącą średnio 7.800 koron z powodu zmian w tabeli płac z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
 • Najniżej zarabiający pracownicy otrzymają do 15.000 koron miesięcznie jako osobny dodatkowy element płacy od 1 kwietnia 2020. Ta suma jest niższa dla wyższych płac.
 • Płatność za pracę podczas przerw na posiłki (10 i 13 nadgodzin) wśród osób pracujących w sektorze opieki staje się płatnością stałą. Osoby obecnie zatrudnione przez miasto zachowają tę płacę tak, jak dotychczas.
 • Dodatek grudniowy wzrasta o 103.000 koron rocznie, aż do 109.000 koron.
 • Dodatek wakacyjny wzrasta o 1.000 koron rocznie, do 53.000 koron.

Grafik podwyżek

Krótszy tydzień pracy

 • Praca dzienna skrócona zostanie o 13 minut dziennie(65 minut tygodniowo) od 1 stycznia 2021 roku.
 • Zezwala się na to, aby każde miejsce pracy osiągnęło porozumienie o skróceniu tygodnia pracy aż o 4 godziny tygodniowo, co zapewni 36-godzinny tydzień pracy, poprzez modyfikację przerw obiadowych i kawowych
 • Tydzień pracy pracowników zatrudnionych w trybie zmianowym  staje się 36 godzinami aktywnej pracy, a w pewnych przypadkach może być skrócony do 32 godzin.

Co jeszcze znajduje się w umowie?

 • Doświadczenie zawodowe w podobnej profesji będzie uznawane nawet, jeśli zostało ono zdobyte poza sektorem publicznym.
 • Płatny urlop edukacyjny będzie nie tylko dopuszczalne, ale staje się prawem po 4 latach zatrudnienia.
 • Edukacja będzie liczyła się do wypłaty bardziej, niż poprzednio.
 • Zwyczajni pracownicy przedszkoli otrzymają 2 godziny do prac  przygotowawczych na tydzień.
 • Wszyscy pracownicy miejscy będą mieli 30 dni płatnego urlopu

Więcej informacji

Szczegółowa prezentacja z lektorem

Slajdy

Rząd

Jakie korzyści przynosi członkom Eflingu nowa umowa z rządem?

Wages

 • Od 1 kwietnia 219 roku, płace wzrastają o 17.000 koron miesięcznie. To zostanie wypłacone wstecz, z odjęciem kwoty 105.000, która została już wcześniej wypłacona.
 • W dniu 1 kwietnia 2020 roku płace miesięczne wzrastają o 24.000 koron dla kategorii płacowych 1-17, a o 18.000 koron dla pozostałych kategorii płacowych.
 • 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa tabela płac. Wszyscy poniżej kategorii płacowej 17, otrzymają 24.000 koron, lub więcej, podwyżki miesięcznie. Inni otrzymają co najmniej 18.000 koron miesięcznie.
 • Od stycznia 2021 roku,  wypłacać się będzie 85 milionów koron rocznie w celu rewizji umów z instytucjami i zmiany tabel płacowych.
 • W dniu 1 stycznia 2022, płace miesięczne wzrastają o 17.250 koron.
 • Mierzona czasowo praca akordowa w sprzątaniu wzrasta o:
   • 1 kwietnia 2019: 6,20%
   • 1 kwietnia  2020: 8,20%
   • 1 stycznia 2021: 7,60%
   • 1 stycznia 2022: 7,40%
 • Zapisy o pracy osób młodych przedawniają się, a młodzi pracownicy będą wynagradzani według tych samych stawek, jak inni pracownicy.

Płaca za pracę w nadgodzinach zostaje podzielona na dwie kategorie. Płaca nadgodzinowa numer 2, to 1.0385% płacy miesięcznej, tak jak było poprzednio, zaś niższa płaca nadgodzinowa numer 1 pomiędzy godziną 8 rano a 17 po południu, do 40 godzin tygodniowo, to 0.9385% płacy miesięcznej.

Dodatek grudniowy osiąga:

 • 92.000 koron w grudniu 2019
 • 94,000 koron w grudniu 2020
 • 96,000 koron w grudniu 2021
 • 98,000 koron w grudniu 2022

Dodatek wakacyjny

 • 50,000 koron w czerwcu 2019
 • 51,000 koron w czerwcu 2020
 • 52,000 koron w czerwcu 2021
 • 53,000 koron w czerwcu 2022

Krótszy tydzień pracy dla pracowników w pracy dziennej

 • Zapoznaj się z aneksem 1 do nowej umowy zbiorowej i specjalną prezentacją na ten temat
 • Gwarantuje się, że czas pracy zostanie skrócony o 13 minut dziennie(65 minut tygodniowo) w styczniu 2021 roku bez żadnych cięć w płacach i innych warunkach pracy.
 • Poprzez osiągnięcie porozumienia w miejscu pracy, tydzień pracy może zostać skrócony o aż 4 godziny, do 36 godzin tygodniowo.
 • 36-godzinny tydzień pracy wymaga zmienionych zasad o  przerwach kawowych. Jednak, czas na posiłek będzie zabezpieczony.
 • Grupy robocze zajmujące się czasem pracy, z przedstawicielami pracowników i managerów, będą wprowadzały to porozumienie. Rezultaty tego porozumienia powinny być gotowe do października 2020 roku. Zanim nastąpi implementacja porozumienia w dniu 1 stycznia 2021 roku, odbędzie się głosowanie.

Krótszy tydzień pracy dla pracowników zmianowych

 • Zobacz aneks 2 do nowej umowy zbiorowej i osobną prezentację
 • Tydzień pracy skrócony będzie do 36 godzin i może być dalej skrócony aż do 32 godzin
 • Implementacja została ustalona na 1 maja 2021 roku

Wszyscy mają prawo do 30 dni płatnych wakacji rocznie

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere