Dodatek urlopowy – hotele i restauracje

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory czy ilość dni urlopowych.

Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin. Pracownicy, którzy pracowali u tego samego pracodawcy bez przerwy przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy od 30 kwietnia lub są zatrudnieni w pierwszym tygodniu maja, mają prawo do dodatku urlopowego.

Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie, należy wypłacić dodatek urlopowy.

Po roku pracy u tego samego pracodawcy, nieobecność ze względu na ustawowy urlop macierzyński/ojcowski jest uważana za czas pracy przy obliczaniu dodatku urlopowego.

Dodatek urlopowy 2020 to ISK 51.000

Dodatek urlopowy 2021 to ISK 52.000

Dodatek urlopowy 2022 to ISK 53.000

Dodatek urlopowy 2023 to ISK 56.000