Dodatek urlopowy – SÍS

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 maja.

Osoby zatrudnione na pełny etat mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany jest on proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy.

Jeżeli pracownik przeszedł na emeryturę w ciągu roku, otrzyma dodatek proporcjonalnie do zatrudnienia i ilości przepracowanych miesięcy.

Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory czy ilość dni urlopowych.

Dodatek urlopowy 2020 to ISK 50.450

Dodatek urlopowy 2021 to ISK 51.700

Dodatek urlopowy 2022 to ISK 53.000