Minimalny czas na odpoczynek- rynek prywatny

Czas pracy należy zorganizować w taki sposób, aby w ciągu każdej doby od początku dnia pracy pracownik miał możliwość odpoczynku nieprzerwanie przez 11 godzin. Jeśli jest to możliwe, codzienny czas na odpoczynek powinien przypadać pomiędzy godziną 23:00 a 6:00.

Ciągły czas pracy wynoszący powyżej 13 godzin na dobę jest niedozwolony.

Jeśli pracownik proszony jest o podjęcie pracy zanim minie 11 godzin odpoczynku, pracownik ma prawo do dodatkowego odpoczynku równego 1,5 godziny za każdą utraconą godzinę odpoczynku.

Pracownikowi przysługuje co najmniej 1 dzień wolny od pracy w tygodniu, jakkolwiek zezwala się, aby negocjować z pracownikiem przełożenie cotygodniowego dnia wolnego – w ten sposób pracownik powinien otrzymać dwa dni(bez przerwy) w okresie dwóch tygodni, np. sobotę i niedzielę.