Prawo do dni chorobowych

Podczas pierwszego roku pracy w tym samym przedsiębiorstwie pracownik ma prawo do dwóch dni chorobowych za każdy przepracowany miesiąc, na pełnym wynagrodzeniu.

Po roku ciągłej pracy w tym samym przedsiębiorstwie w przypadku choroby pracownik ma prawo do jednego miesiąca zwolnienia chorobowego na pełnym wynagrodzeniu.

Po dwóch latach ciągłej pracy w tym samym przedsiębiorstwie pracownik, w przypadku choroby, ma prawo do jednego miesiąca zwolnienia chorobowego na pełnym wynagrodzeniu i do jednego, dodatkowego miesiąca zwolnieni chorobowego na wynagrodzeniu podstawowym.

Po trzech latach ciągłej pracy w tym samym przedsiębiorstwie pracownik, w przypadku choroby, ma prawo do jednego miesiąca zwolnienia chorobowego na pełnym wynagrodzeniu i dwóch miesięcy zwolnienia chorobowego na wynagrodzeniu podstawowym.

Po pięciu latach  ciągłej pracy w tym samym przedsiębiorstwie pracownik, w przypadku choroby, ma prawo do jednego miesiąca zwolnienia chorobowego na pełnym wynagrodzeniu, jednego miesiąca zwolnienia chorobowego na wynagrodzeniu podstawowym z premiami i dodatkami zmianowymi oraz do dwóch miesięcy zwolnienia chorobowego na wynagrodzeniu podstawowym.

UWAGA. Po przepracowaniu 5 lat w tym samym przedsiębiorstwie pracownik ma prawo do części zgromadzonych praw do płatnego zwolnienia chorobowego, nawet jeżeli zmieni pracodawcę.

Prawo do zwolnienia chorobowego oblicza się na podstawie ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia.

W przypadku wypadków przy pracy, lub w drodze do i z pracy, obowiązują inne zasady.