Prawo do urlopu chorobowego w sektorze publicznym

• 0–3 miesiące zatrudnienia = 14 dni

• Kolejne 3 miesiące zatrudnienia = 35 dni

• Po 6 miesiące zatrudnienia = 119 dni

• Po 1 roku zatrudnienia = 133 dni

• Po 7 latach zatrudnienia = 175 dni

• Po 12 latach zatrudnienia = 273 dni

• Po 18 latach zatrudnienia = 360 dni

Wynagrodzenie nie jest wypłacane dłużej, niż ma trwać zatrudnienie, chyba że dotyczy to choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy.

W przypadku choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy, pracownikowi przysługuje dodatkowo 13 tygodni, lub 91 dni, na płacy w stawce dziennej, chyba że pracownik ma prawo do 273, lub 360 dni zwolnienia chorobowego.