Prawo do płatnego urlopu – rynek prywatny

Minimalne prawo do urlopu to 24 dni robocze. Wynagrodzenie za urlop wynosi 10,17% całkowitych dochodów.

  • Po przepracowaniu 5 lat w tym samym przedsiębiorstwie lub 10 latach w tym samym zawodzie pracownik ma prawo do 25 dni urlopu a wynagrodzenie za urlop wynosi 10,64%
  • Po przepracowaniu 10 lat w tym samym przedsiębiorstwie pracownik ma prawo do 30 dni urlopu a wynagrodzenie za urlop wzrasta do 13,04%

Po przepracowaniu 10 lat w tym samym przedsiębiorstwie a następnie zmianie pracy, prawo do 30 dniowego urlopu w nowym zakładzie pracy nabywa się po 3 latach zatrudnienia.