Pasiruoškite veikti – apsaugokime mūsų pajamas!

Mes deramės už save!

Pastaraisiais mėnesiais „Efling“ nariai pateikė pagrįstų pasiūlymų, tačiau darbdaviai atsisakė juos aptarti. Jie norėjo, kad priimtume kaimo profesinių sąjungų sudarytas sutartis, o tai pažeidžia mūsų nepriklausomą teisę derėtis.

Mūsų sąlygos svarbios!

Mūsų darbo užmokestis turi didėti, siekiant kompensuoti infliaciją ir užtikrinti, kad gautume tinkamą mūsų sukurto turto dalį. Darbdaviai atmetė šią idėją. Jie taip pat nenorėjo, kad mūsų darbo užmokestis atspindėtų pragyvenimo lygį, ir teigė, kad tai būtų „neracionalu“. Gyvenimas sostinėje yra brangesnis nei kitose šalies vietose. Tačiau darbdaviai reikalauja, kad „Efling“ nariai dirbtų už darbo užmokestį, nustatytą remiantis pragyvenimo už sostinės ribų išlaidomis.

Būkime vieningi, parodykime stiprybę!

Darbdaviai nesiklauso argumentų ar proto. Todėl „Efling“ derybų komiteto nariai nusprendė pradėti rengtis streikams. Mes neleisime iš mūsų atimti nepriklausomą teisę derėtis. Reikalaujame, kad būtų atsižvelgta į mūsų pragyvenimo išlaidas.

„Efling“ derybų komitetas prašo visų „Efling“ narių solidarizuotis, būti budriems ir pasiruošti streikui.

Kai „Efling“ nariai yra vieningi – veikia kartu ir yra matomi – mes darome spaudimą, kurio reikia, kad darbdaviai įsiklausytų į mūsų reikalavimus.

Ką reiškia streikas?

Pagal Islandijos įstatymus streikai yra darbuotojų teisė (žr. Įstatymą dėl profesinių sąjungų ir kolektyvinių veiksmų Nr. 80/1938). Turi būti įvykdytos visos teisės aktuose nustatytos sąlygos ir pasirengimas turi būti atliktas tinkamai.

Streikai yra galingiausia darbuotojų spaudimo priemonė, kai visi kiti būdai neduoda norimo rezultato. Per 2019–2020 m. derybų etapą „Efling“ penkis kartus skelbė streikus, ir visi jie baigėsi sėkmingomis sutartimis.

Streikas turi būti surengtas streikuojančių narių balsų dauguma. Balsavimas yra anoniminis ir darbdavys negali matyti, kas balsavo „už“ ar „prieš“.

Atleisti streikuojančius žmones iš darbo draudžiama, o darbdaviui neleidžiama samdyti naujus žmones streikuojančiųjų darbui atlikti.

„Efling“ streiko metu moka paramą už kiekvieną dieną, už kurią darbuotojai dėl streiko netenka darbo užmokesčio. Norint gauti paramą, reikia pateikti prašymą, taip pat gali būti nustatytos sąlygos, pagal kurias reikia atvykti į tam tikrą vietą ir pateikti prašymą.

Kaip vyksta derybos?

„Efling“ derybų komitetas su SA derasi nuo spalio mėnesio, kai pateikė savo reikalavimus. Komitetas posėdžiavo dvidešimt kartų, iš jų šešis kartus su SA.

Gruodį derybos buvo perduotos valstybiniam tarpininkui, tačiau jose nebuvo pasiekta jokios pažangos, nepaisant to, kad komitetas, pateikęs pirminius reikalavimus, pateikė SA tris pasiūlymus.

Sekite naujienas svetainėje www.efling.is!

Mes esame svarbūs – mes kuriame gerovę