เตรียมตัวลงมือปกป้องรายได้ของเรา

เราเจรจาต่อรองเพื่อตัวเราเอง

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สมาชิก Efling ได้ยื่นข้อเสนอที่สมเหตุสมผล แต่นายจ้างปฏิเสธที่จะนำไปหารือ นายจ้างต้องการให้เรายอมรับสัญญาจ้างที่จัดทำโดยสหภาพแรงงานชนบท ซึ่งไม่เคารพสิทธิ์ในการเจรจาต่อรองโดยอิสระของเรา

ความเป็นอยู่ของเราคือเรื่องสำคัญ

ค่าจ้างของเราต้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดรับกับภาวะเงินเฟ้อ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้รับส่วนแบ่งที่เหมาะสมจากความมั่งคั่งที่เราร่วมสร้าง แต่นายจ้างปฏิเสธเรื่องนี้ นายจ้างไม่ต้องการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของเรา และยังกล่าวว่าการทำเช่นนั้น „ไม่สมเหตุสมผล“ การดำรงชีพในเขตเมืองหลวงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ แต่นายจ้างกลับสั่งให้สมาชิก Efling ยอมรับค่าจ้างที่อ้างอิงตามค่าครองชีพนอกเขตเมืองหลวง

ร่วมกันยืนหยัด แสดงพลังของเรา

นายจ้างไม่ยอมรับฟังการโต้แย้งหรือเหตุผล ดังนั้น สมาชิก Efling ในคณะกรรมการด้านการเจรจาต่อรองจึงตัดสินใจที่จะเตรียมการหยุดงานประท้วง เราจะไม่ยอมถูกริดรอนสิทธิ์ในการเจรจาต่อรองโดยอิสระของเรา เราขอเรียกร้องให้มีการพิจารณาเรื่องค่าครองชีพของเรา

คณะกรรมการด้านดารเจรจาต่อรองของ Efling ขอให้สมาชิก Efling ทุกคนยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรอฟังประกาศ รวมทั้งเตรียมตัวดำเนินการประท้วงหยุดงาน

เมื่อสมาชิก Efling ยืนหยัดร่วมกันให้เห็นอย่างชัดเจน เราจะสร้างแรงกดดันที่ทำให้นายจ้างยอมรับฟังข้อเรียกร้องของเราได้

การหยุดงานประท้วงคืออะไร

การหยุดงานประท้วงเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างตามกฎหมายไอซ์แลนด์ (ดูกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพและการปฏิบัติในทางอุตสาหกรรม มาตรา 80/1938) โดยจะต้องไปเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายและมีการเตรียมการอย่างถูกต้อง

การหยุดงานประท้วงคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของลูกจ้างในการสร้างแรงกดดันเมื่อวิธีอื่นใช้ไม่ได้ผล Efling เคยนัดหยุดงานประท้วงมาแล้ว 5 ครั้งในช่วงที่มีการต่อรองเมื่อปี 2019-2020 ซึ่งทั้งหมดทำให้การทำสัญญาประสบความสำเร็จ

การหยุดงานประท้วงต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่จากการโหวตของสมาชิกที่จะหยุดงานประท้วง การโหวตจะดำเนินการโดยปกปิดชื่อ และนายจ้างจะไม่สามารถเห็นได้ว่าใครโหวตเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการหยุดงานประท้วง

ทั้งนี้ กฎหมายไม่อนุญาตให้เลิกจ้างพนักงานที่เข้าร่วมการหยุดงานประท้วงและถือว่าผิดกฎหมาย และนายจ้างยังไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างพนักงานใหม่มาทำงานแทนพนักงานที่หยุดงานประท้วงด้วย

Efling จะให้เงินสนับสนุนเพื่อทดแทนรายได้ในแต่ละวันที่พนักงานสูญเสียไปเนื่องจากการหยุดงานประท้วง โดยพนักงานจะต้องแสดงความจำนงขอรับเงินสนับสนุน และอาจมีเงื่อนไขให้พนักงานไปแสดงตัวในสถานที่ที่กำหนดเพื่อแจ้งความจำนง

การเจรจาต่อรองดำเนินไปอย่างไร

คณะกรรมการเจรจาต่อรองของ Efling ได้พูดคุยกับ SA และเสนอข้อเรียกร้องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยคณะกรรมการได้ประชุมกันไปแล้ว 20 ครั้ง ซึ่ง 6 ครั้งในนั้นเป็นการประชุมร่วมกับ SA

มีผู้ไกล่เกลี่ยของรัฐเข้ามาร่วมการเจรจาต่อรองในเดือนธันวาคมแต่เรื่องยังคงไม่คืบหน้า แม้ว่าคณะกรรมการจะยื่นข้อเสนอสามข้อให้กับ SA หลังจากเสนอข้อเรียกร้องเดิมไปแล้วก็ตาม

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทาง www.efling.is

เราคือฟันเฟืองสำคัญ เราคือผู้สร้างความมั่งคั่ง