Chuẩn bị cho hành động bảo vệ thu nhập của chúng ta!

Chúng ta tự thương lượng cho chính mình!

Trong những tháng gần đây, các thành viên của Efling đã đưa ra những đề nghị hợp lý, nhưng các hãng sở đã từ chối thảo luận về những đề nghị đó. Họ muốn chúng ta nhận các hợp đồng do các hiệp hội nông thôn đưa ra, điều này không tôn trọng quyền đàm phán độc lập của chúng tôi.

Điều kiện của chúng ta rất quan trọng!

Chúng ta cần được tăng lương do lạm phát và để đảm bảo chúng ta nhận được phần của cải do chúng ta tạo ra một cách hợp lý. Các hãng sở đã từ chối yêu cầu này. Họ cũng không muốn tiền lương của chúng ta phản ánh chi phí sinh hoạt của chúng ta và cho rằng điều đó là “không hợp lý”. Cuộc sống ở khu vực thủ đô có chi phí đắt đỏ hơn những nơi khác trong nước. Thay vào đó, các hãng sở yêu cầu các thành viên của Efling làm việc với mức lương dựa trên chi phí sinh hoạt bên ngoài khu vực thủ đô.

Hãy đoàn kết để tạo ra sức mạnh!

Các hãng sở sẽ không lắng nghe các lý lẽ hay lý do. Do đó, các thành viên của Efling trong ủy ban đàm phán đã quyết định bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc đình công. Chúng ta sẽ không để quyền đàm phán độc lập của mình bị tước mất. Chúng ta yêu cầu hãng sở quan tâm đến chi phí sinh hoạt của chúng ta.

Ủy ban đàm phán của Efling yêu cầu tất cả các thành viên của Efling đoàn kết và cảnh giác, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc đình công.

Khi các thành viên của Efling đoàn kết cùng nhau và rõ ràng, chúng ta sẽ tạo ra áp lực cần thiết để khiến các hãng sở lắng nghe yêu cầu của chúng ta.

Đình công có nghĩa là gì?

Đình công là quyền của người lao động theo luật Iceland (xem luật về công đoàn và hành động công nghiệp số 80/1938). Việc đình công phải đáp ứng tất cả các điều kiện của pháp luật và công tác chuẩn bị được thực hiện đúng cách.

Đình công là công cụ mạnh nhất của người lao động để gây áp lực khi mọi cách khác đều thất bại. Efling đã kêu gọi 5 cuộc đình công trong vòng thương lượng năm 2019-2020, tất cả đều mang lại các hợp đồng thành công.

Một cuộc đình công phải nhận được đa số phiếu của các thành viên sẽ tham gia đình công. Cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành ẩn danh và hãng sở không thể biết ai đã bỏ phiếu thuận hay phản đối.

Việc sa thải những người tham gia đình công là không được phép và trên thực tế là trái pháp luật và hãng sở không được phép thuê người mới để làm công việc của những người đang tham gia đình công.

Efling trả tiền hỗ trợ đình công cho mỗi ngày mọi người bị mất tiền lương do tham gia đình công. Bạn phải xin hỗ trợ và có thể cần phải có mặt ở một địa điểm cụ thể để đăng ký.

Làm thế nào để thực hiện các cuộc đàm phán?

Ủy ban đàm phán của Efling đã đàm phán với SA kể từ tháng 10 khi họ đưa ra yêu cầu của mình. Ủy ban đã họp 20 lần, trong đó có 6 lần với SA.

Các cuộc đàm phán đã được chuyển đến hòa giải viên của tiểu bang vào tháng 12, nhưng không đạt được tiến triển nào, mặc dù ủy ban đã đưa ra ba đề nghị cho SA sau khi đưa ra các yêu cầu ban đầu.

Hãy tiếp tục theo dõi tin tức mới nhất trên www.efling.is!

Chúng ta giữ vai trò thiết yếu – Chúng ta tạo ra của cải