Stjórnvöldin skerða lífeyrinn

14. 12, 2011

Stjórnvöldin

Skerða lífeyrinn

Verkalýðshreyfingin mótmælir skattlagningu

Nýtt frumvarp ríkisvaldsins gerir ráð fyrir nýrri skattheimtu á lífeyrissjóði sem þýðir jafnframt að skerða þarf réttindi sjóðfélaga í sjóðnum.  Fjármálaráðherra lítur svo á að  samkomulag sé um það við verkalýðshreyfinguna að lífeyrissjóðirnir fjármagni að hluta  vaxtabætur til að mæta kostnaði lántakenda húsnæðislána eftir efnahagshrunið. Þessu hefur verkalýðshreyfingin mótmælt harðlega og bendir Efling m.a. á að tæplega helmingur félagsmanna Eflingar búi í eigin húsnæði og engar forsendur séu til að skattleggja lífeyrisréttindi þessa hóps sérstaklega.

Það er með öllu óásættanlegt að ríkisvaldið skuli velja þá leið að rýra réttindi okkar félagsmanna á þeim forsendum að þeir þurfi að leggja til fjármagn til þess að greiða niður húsnæðislán.  Nýleg viðhorfskönnun Gallups sýnir að einungis um 45% félagsmanna Eflingar býr í eigin húsnæði og því ekki um niðurfellingu eða lækkun á lánum  í þeim mæli sem að ríkisvaldið vísar til. 

Ríkisvaldið ætlar hér að höggva í lífeyrissparnað sem að félagsmenn hafa áunnið sér í samræmi við umsamda kjarasamninga en bæta upp skerðinguna hjá opinberum lífeyrissjóðum og alþingismönnum með hinni hendinni þar sem ríki og sveitfélög bera ábyrgð á hallarekstri opinberu sjóðanna.

Skattlagningunni hefur þegar verið harðlega mótmælt eins og sjá má á heimasíðu Gildis og Landssamtaka lífeyrissjóða.