Fréttatilkynning ASÍ vegna kjararáðs

15. 02, 2018

Reykjavík 15. febrúar 2018Fréttatilkynning ASÍ vegna kjararáðsKjararáð fór í ákvörðunum sínum um kjör æðstu stjórnenda ríkisins, langt umfram viðmið rammasamkomulags aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda frá 2015. Ákvarðanir þess voru óskýrar, ógagnsæjar og samræmast ekki fyrirmælum í lögum um störf þess.Starfshópur sem skipaður var til að fjalla um málefni kjararáðs 23. janúar sl. er sammála um að leggja kjararáð niður og taka upp nýtt, opið, fyrirsjáanlegt og gagnsætt kerfi til ákvörðunar launum æðstu stjórnenda ríkisins.Einnig þarf að bregðast við útafkeyrslu kjararáðs. ASÍ vill að það sé gert strax og laun forseta, ráðherra, þingmanna, ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra verði með lögum tekin niður sem nemur útafkeyrslunni en fylgi eftir það almennri launaþróun. Meirihluti starfshópsins vill einnig bregðast við en fara aðra leið, þ.e. að laun æðstu embættismanna verði „fryst“ (taki engum hækkunum) þar til þau ná viðmiðum rammasamkomulagsins.Frysting launa æðstu stjórnenda ríkisins gæti varað út árið 2018 fyrir suma en nokkur ár fyrir þá sem fengu mesta hækkun. ASÍ telur að með því að fara þessa leið haldi þessi hópur ekki einasta launum upp á 671 milljónir króna vegna hækkana kjararáðs, sem þegar hefur verið greidd, heldur fái til 378 milljónir til viðbótar vegna þessarar sömu útafkeyrslu þar til frystingunni líkur. Í heild munu hækkanir kjararáðs kosta ríkissjóð 1.3 milljarða. Ef tillaga ASÍ næði hins vegar fram um lækkun á launum æðstu embættismanna ríkisins mætti spara ríkissjóði 473 milljónir króna.