Félagsfundur um kjaramál og undirbúning kröfugerðar 13. september

—English and Polish belowFélagsfundur Eflingar-stéttarfélags  – Opinn félagsfundur um kjaramál og undirbúning kröfugerðarFélagsfundur Eflingar-stéttarfélags verður haldinn fimmtudaginn 13. september kl. 20:00. Fundurinn verður haldinn í húsakynnum Eflingar, 4. hæð, Guðrúnartúni 1.Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál.

  1. Kjaramál og undirbúningur kröfugerðar
  2. Önnur mál

Félagar fjölmenniðStjórn Eflingar-stéttarfélags


Union members meeting of Efling union– An open union members meeting about the collective agreement and preparation of demandsThe meeting will be held on Thursday, September 13th, at 20:00. The meeting will be held at Efling, 4th floor, Guðrúnartún 1.The agenda of the meeting is the following.

  1. The collective agreement and preparation of demands
  2. Other issues

Fellow members let´s come together and attend the meeting. Board of Efling union


Spotkanie członków zawiązków zawodowych Efling– Otwarte spotkanie dotyczące spraw zawartych w umowach zbiorowych oraz przygotowanie nowych żądań, dla wszystkich członków Eflingu.Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 września o godzinie 20:00 w siedzibie związków zawodowych , przy ulicy Guðrúnartún 1, na 4 piętrze.Poruszne zostaną następujące tematy:

  1. Zagadnienia związane z umowami zbiorowymi
  2. Inne sprawy

Członkowie –  liczymy na wasze przybycie.Zarząd Eflingu