Kall eftir tilnefningum til setu á 43. þingi ASÍ / Call for nominations to the 43rd ASÍ congress

17. 09, 2018

—English below—

Kall eftir tilnefningum til setu á 43. þingi ASÍ

Efling-stéttarfélag býður félagsmönnum að gefa kost á sér til setu sem fulltrúar félagsins á 43. þingi Alþýðusambands Íslands sem fram fer dagana 24.-26. október næstkomandi.

Áhugasamir félagsmenn eru hvattir til að senda inn tilnefningu á netfangið efling@efling.is, í gegnum síma 510-7500 eða með því að koma á skrifstofur félagsins í Guðrúnartúni. Tilnefning þarf að berast fyrir klukkan 12 á hádegi fimmtudaginn 20. september. Félagsmönnum er heimilt að tilnefna félagsmenn aðra en sjálfan sig. Óskað er eftir að eftirfarandi upplýsingar komi fram í tilnefningu:

  • Nafn og kennitala
  • Sími
  • Netfang
  • Vinnustaður og/eða starfsgrein sem viðkomandi óskar eftir að vera fulltrúi fyrir (ekki krafa)
  • Reynsla, þekking eða annað sem viðkomandi vill láta koma fram (ekki krafa)

Stjórn Eflingar mun á fundi sínum 20. september samþykkja tillögu að lista yfir þingfulltrúa Eflingar. Við smíði þeirrar tillögu verður tekið tillit til reynslu og hæfni einstaklinga en einnig þess að listinn endurspegli félagið í heild með hliðsjón af aldri, kyni, uppruna og fleiri þáttum. Tillaga stjórnar að lista mun í kjölfarið liggja frammi til skoðunar og gefst frestur til 27. september að leggja inn mótframboð.

Þing Alþýðusambandsins er æðsta vald í málefnum ASÍ og er haldið á tveggja ára fresti. Aðildarfélög senda mismarga fulltrúa á þingið reiknað eftir fjölda félagsmanna í hverju félagi og mun Efling að þessu sinni eiga 54 fulltrúa. Samtals sitja þrjú hundruð fulltrúar launafólks á þinginu og móta þeir stefnu ASÍ og kjósa forystu þess. Nánar um þingsköp ASÍ á vef sambandsins.

 

Delegates to the 43rd Congress of ASÍ – Call for Nominations

Efling Union invites members to send nominations for delegates to the 43rd Congress of ASÍ, which will be held on October 24-26, 2018.

Any interested member is encouraged to send a nomination to the email address efling@efling.is, via phone 510-7500, or coming by at the office at Guðrúnartún 1. Nominations must be sent by 12 noon on Thursday September 20. Members can nominate other members. Please include the following information when sending a nomination:

  • Name and kennitala
  • Phone
  • Email address
  • Workplace and/or sector represented by the person nominated (optiona)
  • Experience, skills, or other relevant qualifications of the person nominated (optional)

The board of Efling will approve a proposed list of delegates during its meeting on September 20. The proposed list will take into account individual experiences and qualifications but also overall representation of the Efling membership with regard to age, gender, origin, and other factors. The board’s proposed list will subsequently be made available for viewing and the deadline for submitting an alternative list will be September 27.

The ASÍ Congress is the highest authority in the matters of ASÍ and is held every two years. Member unions are allowed to send a different number of delegates depending on the membership size of each union. Efling will have 54 delegates this time. A total number of 300 delegates representing wage earners will attend the congress and decide on the leadership and policies of ASÍ.