Vilt þú hafa áhrif á gerð kjarasamninga?

—English and Polish belowEfling-stéttarfélag óskar eftir tilnefningum í samninganefnd félagsins. Um hlutverk og skipan samninganefndar má sjá í lögum Eflingar, 18.gr. Félagsmenn geta tilnefnt sjálfan sig og/eða aðra félagsmenn. Það er svo í höndum trúnaðarráðs að kjósa í samninganefndina en taka þarf tillit til hæfni og reynslu einstaklinga sem og til þess að nefndin endurspegli félagið sem best.Tilnefningar þurfa að hafa borist í síðasta lagi mánudaginn 17. september.Hægt er að skila inn tilnefningu með tölvupósti á efling@efling.is, með því að hringja í s.510 7500 eða koma á skrifstofu Eflingar.Upplýsingar sem þurfa að koma fram í tilnefningu eru:

 • Nafn og kennitala
 • Sími
 • Netfang
 • Vinnustaður og/eða starfsgrein sem viðkomandi óskar eftir að vera fulltrúi fyrir
 • Reynsla, þekking eða annað sem viðkomandi vill láta koma fram

 

Would you like to have an impact in forming the collective agreement?

Efling-union requests nominations in the union´s negotiating committee. The role and composition of the negotiating committee can be found in the Laws of Efling, nr. 18. Members can nominate themselves and / or other members. It is then in the hands of the board of representatives to vote who will become members of the negotiating committee, taking account of the skills and experience of individuals as well as for the committee to reflect the union as best.Nominations must be received no later than Monday, September 17th.You can submit a nomination by e-mail at efling@efling.is, by calling #510 7500 or come by the office of Efling.The information required for nomination is:

 • Name and ID number (kennitala)
 • Phone
 • Email
 • Workplace and / or profession that the person wishes to represent
 • Experience, knowledge or anything else that the person wants to state

 

Czy chcesz brać udział w tworzeniu umów zbiorowych z pracodawcami?

Związek zwodowy Efling ogłasza nominacje do komisji negocjacyjnej.Więcej informacji na temat obowiązków i struktury komisji negocjacyjnej można znaleźć w artykule 18 regulaminu związku zawodowego Efling. Członkowie związku mogą nominować siebie oraz/lub innych członków. Nominacje do komisji negocjacyjnej zostaną rozpatrzone przez radę mężów zaufania, która weźmie pod uwagę doswiadczenie i umiejętnosci nominowanych członków i w drodze głosowania wybierze członków najlepiej reprezentujących związek zawodowy Efling.Nominacje muszą wpłynąć nie później niż do poniedziałku, 17ego wrzesnia.Nominacje można przesłać poprzez e-mail na efling@efling.is, telefonicznie pod numerem 510 7500, lub osobiscie w biurze związku zawodowego Efling.Informacje potrzebne do nominacji to:

 • Imię, nazwisko oraz kennitala.
 • Numer telefonu
 • Email
 • Miejsce zatrudnienia oraz/lub zawód osoby nominowanej
 • Informacje na temat doswiadczenia, edukacji oraz inne istotne informacje