Vegna greinar Þráins Hallgrímssonar

25. 09, 2019

Vegna greinar frá Þráni Hallgrímssyni fyrrum skrifstofustjóra Eflingar sem birtist í Morgunblaðinu þann 25. september 2019 vill skrifstofa Eflingar koma eftirfarandi á framfæri:Áréttað er að Efling hefur í einu og öllu virt réttindi starfsmanna samkvæmt ráðningarsamningum, kjarasamningum og lögum. Hins vegar hefur ekki verið fallist á kröfur stjórnenda um greiðslur úr sjóðum félagsmanna umfram skyldu, samninga og velsæmi. Ítarlega hefur verið farið yfir allar kröfur og þeim svarað með vísan til laga og samninga.Þráinn Hallgrímsson hefur ekki starfað hjá Eflingu síðan í maí 2018 og því ljóst að hann er ekki heimildarmaður um málefni skrifstofu eða starfsmanna Eflingar. Enginn fótur er fyrir dylgjum hans um „hreinsanir“, einelti og fleira. Eftir að kröfum Þráins um auknar starfslokagreiðslur var hafnað hófust afskipti hans af málefnum vinnustaðarins m.a. með tölvupóstsendingum á vinnunetföng starfsmanna í þeirra óþökk.Mikilvægt er að leiðrétta að Þráni Hallgrímssyni var ekki vikið úr störfum heldur var gerður við hann gagnkvæmur starfslokasamningur sem báðir aðilar undirrituðu í maí 2018. Þráinn, sem þá var 70 ára að aldri, var kvaddur, honum þökkuð störf í þágu Eflingar og óskað velfarnaðar. Sömuleiðis voru Harpa Ólafsdóttir fyrrum sviðsstjóri kjaramála og Sigurður Bessason fyrrum formaður Eflingar kvödd með undirrituðu samkomulagi sem aðilar hafa virt að fullu.Efling telur engan fót fyrir ásökunum Þráins um einelti eða vanvirðandi framkomu. Ekkert styður þessi gífuryrði. Skrifstofa Eflingar frábiður sér umræðu í fjölmiðlum um heilsufar einstakra starfsmanna félagsins og telur ásakanir um ábyrgð skrifstofunnar á heilsubresti einstaklinga sérstaklega alvarlegar og ósmekklegar. Yfirlýsingar Þráins um veikindatölfræði á skrifstofum Eflingar eru rangar og úr lausu lofti gripnar. Sú gagnrýni Þráins að ekki sé grennslast fyrir um heilsufar starfsfólks er óskiljanleg, en veikindi eru einkamál starfsfólks og ekki hlutverk vinnuveitanda að hafa sérstök afskipti af þeim. Mikilvægt er að starfsmenn geti treyst því að veikindaréttur þeirra sé virtur skilyrðislaust.Umfjöllun Þráins um skipulagsbreytingar sem voru innleiddar í lok ágúst sl. er fjarstæðukennd. Engum sem vinna daglega að málefnum félagsins dylst að þær skipulagsbreytingar voru raunverulegar. Efling telur ekki við hæfi að fjalla um uppsögn sem fylgdi þeim skipulagsbreytingum umfram það að hún fór fram samkvæmt reglum og venjubundnum starfsháttum sem um slíkt gilda. Ásakanir Þráins í garð lögmanns Alþýðusambands Íslands eru að mati Eflingar óréttmætar. Efling óskaði þess að lögmaður frá ASÍ veitti starfsmanni ráðgjöf og stuðning í uppsagnarviðtali í fjarveru trúnaðarmanns sem var í sumarleyfi. Starfsmaðurinn þáði það boð. Ekki er ljóst í hvaða umboði eða tilgangi Þráinn tjáir sig um þessi málsatvik.Bent skal á að starfsfólk Eflingar á sér skilgreindan vettvang til samræðu við stjórnendur um málefni vinnustaðarins. Starfsfólk hefur á að skipa trúnaðarmanni og haldnir eru reglulegir starfsmannafundir. Skrifstofa Eflingar kannast ekki við að Þráinn hafi umboð starfsfólks eða vitneskju varðandi innri málefni Eflingar til að tjá sig með þeim hætti sem hann gerir.Þráinn vísar í mál gegn Eflingu í meðförum lögmanns fyrrverandi starfsmanna og gagnrýnir Eflingu fyrir að leita sér aðstoðar lögmanns. Efling lítur svo á að félaginu sé skylt að skoða mál ítarlega og  telur rétt og eðlilegt að leita bestu fáanlegu ráðgjafar í deilumálum um ráðstöfun fjármuna þess. Í þessu tilfelli er niðurstaðan sú að þær kröfur sem hafa verið fram settar eigi sér hvorki stoð í ráðningarsamningum né kjarasamningum. Sú staðreynd að kröfur Þráins á hendur félaginu eiga sér hvorki stoð í lögum né samningum er besta skýringin á því hvers vegna hvorki Alþýðusamband Íslands né Starfsgreinasamband Íslands hafa beitt sér í hans þágu. Bent skal á að forseti ASÍ hefur lýst því yfir að engin kjarasamningsbrot hafi átt sér stað gagnvart starfsfólki eða stjórnendum hjá Eflingu.Leitt er að Þráinn leitist með þessum hætti við að sverta sinn gamla vinnustað í þeim tilgangi að tryggja sér auknar starfslokagreiðslur eða ná sér niður á forystu Eflingar fyrir að hafa neitað honum um þær. Starfsmenn Eflingar hafa það að leiðarljósi að fjármunir félagsmanna séu meðhöndlaðir á gagnsæjan og ábyrgan hátt, einnig þegar kemur að útgjöldum vegna starfsmannamála. Ekki er samþykkt að núverandi eða fyrrverandi stjórnendur Eflingar þvingi fram ólögmætar aukagreiðslur sér til handa með árásum í fjölmiðlum.25. september 2019Viðar Þorsteinssonframkvæmdastjóri Eflingar