Ályktun stjórnar Eflingar vegna áhrifa kórónaveirufaraldursins

Stjórn Eflingar – stéttarfélags ályktaði á fundi sínum í gær þann 6. apríl um stöðu mála vegna kórónaveirufaraldursins. Ályktunin er svohljóðandi:Vinnandi fólk á Íslandi, þar með taldir félagsmenn Eflingar, hafa þurft að taka á sig miklar byrðar vegna Covid-19 faraldursins. Þær byrðar taka á sig ýmsar myndir. Félagsmenn Eflingar eiga sjaldnast val um að vinna heima eða í sveigjanlegum vinnutíma líkt og margt launafólk á íslenskum vinnumarkaði. Félagsmenn Eflingar þurfa nær undantekningarlaust að mæta á vinnustað á tilsettum tíma og vera þar í framlínu.Félagsmenn hafa misst vinnuna. Félagsmenn búa við skert atvinnuöryggi, óvissu og áhyggjur af framtíðinni. Félagsmenn hafa mátt sæta ólögmætum kjaraskerðingum af hálfu atvinnurekenda. Félagsmenn hafa þurft að starfa við nýjar og krefjandi aðstæður í vinnu þar sem heilsa þeirra og öryggi er lagt að veði. Félagsmenn með börn eru í vanda vegna skertrar opnunar í skólum.Engu að síður eru félagsmenn Eflingar oft þeir sem sinna störfum sem þjóðfélagið getur ekki verið án. Félagsmenn Eflingar standa vörð um grunnstoðir samfélagsins í fjölbreyttum störfum allt frá umönnun viðkvæmra einstaklinga yfir í matvælaframleiðslu og vöruflutninga. Faraldurinn sýnir hversu mikilvæg en um leið vanmetin störf þeirra eru.Stjórn Eflingar áréttar eftirfarandi:

  • Umsamin launahækkun í aprílmánuði samkvæmt kjarasamningum félagsins verður ekki aftur tekin. Að baki henni liggur löng og erfið barátta, m.a. verkfallsaðgerðir, sem félagið mun aldrei ógilda. Stjórn lýsir yfir stuðningi við þá afstöðu sem formaður Eflingar hefur lýst á vettvangi Alþýðusambandsins þar að lútandi. Því er jafnframt hafnað að aðrar skerðingar á kjörum Eflingarfélaga, til dæmis á lífeyrisréttindum, komi á móti kjarasamningsbundnum launahækkunum.
  • Stjórn Eflingar skorar á hið opinbera að standa við fyrirheit um að nýta öll tæki og svigrúm til frekari stuðnings við vinnumarkaðinn eftir því sem nauðsyn krefur. Þar má skoða rýmkun hlutabótaleiðarinnar og tímabundna lækkun tryggingagjalds. Efling minnir á að stuðningi stjórnvalda við fyrirtæki fylgi eðlilegir og sanngjarnir skilmálar sem tryggi að fjármagn úr sameiginlegum sjóðum skili sér þangað sem þess er raunverulega þörf en ekki til fyrirtækja með góða eiginfjárstöðu og sögu um himinháar arðgreiðslur.
  • Stjórn Eflingar minnir á stöðu einstakra hópa sem orðið hafa útundan í aðgerðum stjórnvalda. Fólk eldra en 70 ára á vinnumarkaði á að hafa aðgang að hlutabótaleiðinni. Aðlaga þarf hlutabótaleiðina þannig að hún nýtist þeim sem eru í 45% starfshlutfalli eða minna. Foreldrar sem neyðast til að missa úr vinnu vegna skertrar opnunar skóla eiga að fá rétt á bótum líkt og í Noregi.
  • Stjórn Eflingar kallar eftir hækkun á atvinnuleysisbótum og rýmkun skilmála, sér í lagi að grunnatvinnuleysisbætur verði hækkaðar, hlutfall tekjutengingar hækkað, tímabil á tekjutengdum bótum lengt og tveggja vikna biðtími á grunnatvinnuleysisbótum áður en tekjutengdar bætur taka við afnuminn.
  • Kjaramálasvið Eflingar hefur móttekið staðfestar upplýsingar um misnotkun fyrirtækja á hlutabótaleiðinni. Stjórn Eflingar fordæmir slíka misnotkun og kallar eftir hertum aðgerðum stjórnvalda gegn þeim.
  • Stjórn Eflingar varar við að reynt verði að koma óvinsælum málum í gegn í skjóli nætur meðan athygli beinst að Covid-19 faraldrinum. Stjórn Eflingar áréttar í því samhengi afstöðu félagsins til veggjalda og leggur áherslu á að vinnandi fólk haldi vöku sinni gagnvart tillögum úr ranni sérhagsmunaafla.

Stjórn Eflingar hvetur til samstöðu meðal vinnandi fólks og innan heildarsamtaka þeirra nú sem aldrei fyrr.