Umsókn

Forvarnarstyrkur

Heilsu- og forvarnarstyrkir

Sækja um

Smelltu á hnappinn til að sækja um á Mínum síðum.

Lýsing

Greitt er allt að 100% af kostnaði og er hámarks styrkur kr. 20.000.- á hverjum 12 mánuðum.

Undir forvarnarstyrk falla:

 • Krabbameinsskoðanir vegna legháls og brjósta. Bæði grunn- og framhaldsskoðanir.
 • Blöðruhálsskoðanir.
 • Ristilskimanir.
 • Áhættumat hjá Hjartavernd eða annað heilsufarslegt áhættumat sem fellur ekki undir greiðsluþátttökukerfi SÍ.
 • CPAP svefngrímur vegna kæfisvefns.
 • Göngugreining.
 • Greining lesblindu.

Skilyrði

 • Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 6 síðustu mánuði.
 • Að vera í starfi og að verið sé að greiða iðgjald til Eflingar þegar sótt er um styrk. Þó má sækja um í allt að þrjá mánuði eftir að félagsmaður hættir að greiða ef kvittun tekur til tímabils sem hann greiddi til Eflingar.
 • Þeir sem verið hafa félagsmenn í Eflingu í a.m.k. 5 ár samfellt áður en þeir hættu vegna aldurs eða örorku, eiga rétt á styrkjum í allt að 24 mánuði eftir starfslok.
 • Styrkupphæðir á heimasíðu miðast við félagsgjöld af lágmarkslaunum. Þeir sem eru í hlutastarfi og greiða lægra félagsgjald fá greitt miðað við hlutfall af þeirri upphæð.
 • Réttur til styrkja fellur niður sé umsókn ekki skilað til sjóðsins innan 12 mánaða frá því réttur stofnast

Skila þarf umsóknum í síðasta lagi 20. hvers mánaðar til að vera öruggur með að fá greitt mánaðamótin á eftir. Ef 20. lendir á helgi þurfa umsóknir að berast í síðasta lagi á föstudegi þar á undan. Umsóknir sem berast á milli 21. og 31. hvers mánaðar eru greiddar út í kringum 10. næsta mánaðar.

Ath. sérstakur umsóknarfrestur er í desember.