Mundu eftir desemberuppbótinni

Desemberuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á desemberuppbótina.

SA – Samtök atvinnulífsins – Almenni markaðurinn (einkafyrirtæki) 96.000 kr.
Þeir sem eru í starfi fyrstu viku í desember eða hafa verið samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eiga rétt á uppbót eigi síðar en 15. desember. Fullt ársstarf m.v. 45 vikur eða 1800 klst. á tímabilinu 1. janúar – 31. desember.

Reykjavíkurborg – 106.100 kr. / Ríkið/hjúkrunarheimili 96.000 kr.
Þeir sem eru við störf fyrstu viku nóvember eða hafa starfað í 13 vikur samfellt á árinu skulu fá greidda desemberuppbót 1. desember ár hvert. Full uppbót miðast við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.

Sveitarfélög – 121.700 kr.
Starfsmaður í 100% starfshlutfalli fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma síðustu 12 mánuði fyrir greiðsludag.

___________________________________

Desemberuppbót er greidd m.v. starfshlutfall og starfstíma.
Desemberuppbót á að gera upp við starfslok.