Przypominamy o dodatku grudniowym!

2. 12, 2021

Dodatek grudniowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na pobory i urlop pracownika.

SA – Federacja pracodawców – ogólny rynek pracy (przedsiębiorstwa prywatne) 96.000 kr.

Osoby, które pracowały w pierwszym tygodniu grudnia lub przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy u tego samego pracodawcy mają prawo do dodatku grudniowego nie później aniżeli 15 grudnia. Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Reykjavíkurborg, rząd 106.100 kr. – Państwowe domy opieki  96.000 kr.

Osoby pracujące w pierwszym tygodniu listopada lub które przepracowały 13 tygodni bez przerwy w danym roku mają prawo do dodatku grudniowego 1 grudnia. Pełny rok pracy to okres od 1 stycznia 31 października.

Pracownicy gmin 121.700 kr.

Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje dodatek grudniowy 1 grudnia każdego roku. Wypłata powinna zostać dokonana proporcjonalnie do wskaźnika zatrudnienia i godzin pracy w ciągu 12 miesięcy przed terminem wypłaty.

 ___________________________________

Dodatek grudniowy naliczany jest zgodnie z przepracowanym okresem oraz wysokością etatu.

Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie należy wypłacić dodatek grudniowy.