Dział praw pracowniczych

Dział praw pracowniczych nadzoruje różnorodne projekty związane z negocjacjami zbiorowymi i udziela członkom porad oraz pomocy.

Zapytania można przesyłać na adres vinnurettindi@efling.is

Sprawy Pracownicze i Płace

Wszystko na temat umów zbiorowych i praw pracowniczych.

Reprezentanci związku zawodowego

Reprezentant związku zawodowego pośredniczy pomiędzy pracownikami a związkiem.

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń dla członków zatrudnionych w sektorze prywatnym.

Przesyłanie danych oraz dokumentów do działu praw pracowniczych

Instrukcje dotyczące przesyłania danych za pośrednictwem Moich stron.