Dział warunki płac i zatrudnienia

Dział Spraw Pracowniczych i Płac nadzoruje różnorodne projekty związane z negocjacjami zbiorowymi i udziela członkom porad oraz pomocy.

Sprawy Pracownicze i Płace

Wszystko na temat umów zbiorowych i praw pracowniczych.

Reprezentant związku zawodowego

Reprezentant związku zawodowego pośredniczy pomiędzy pracownikami a związkiem.