Wytyczne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące gromadzenia i przesyłania danych oraz dokumentów w postaci elektronicznej za pośrednictwem Moich Strony. W celu przesłania dokumentów należy wejść w Moje strony, wybrać opcję „Moje sprawy,“ a następnie kliknąć w „Przesłane dane

Istotnym warunkiem rozpatrzenia sprawy w dziale Praw Pracowniczych Eflingu jest zebranie odpowiednich dokumentów.

Poniżej znajdują się informacje, jak uzyskać dane potrzebne do rozpatrzenia Twojej sprawy:


Umowa o pracę

  • Jeżeli nie posiadasz pisemnej umowy o pracę, w formularzu Przesłane dane zaznacz opcję „Nie mam umowy o pracę.”

Odcinki wypłat z ostatnich 6 miesięcy

  • Odcinki wypłat można uzyskać od pracodawcy lub drogą elektroniczną w swoim banku
  • Jeśli nie otrzymałeś odcinków wypłat, warto to zaznaczyć

Wyciąg bankowy z wypłatami od pracodawcy:

Rejestr potraceń od organów podatkowych
(Staðgreiðsluskrá frá skattyfirvöldum)

Rejestr godzin pracy

Komunikacja z pracodawcą

  • Całą pisemną komunikację z pracodawcą warto zebrać,
    ułożyć chronologicznie i zapisać w jednym dokumencie
  • Np. zrzut z ekranu lub komunikacja elektroniczna

Pisemne wypowiedzenie z pracy

Zwolnienie lekarskie, jeśli dotyczy