Instrukcje dotyczące wyciągubankowego – Arion Banki

Członkowie Arion Banku mogą uzyskać dostęp do wyciągu
bankowego dotyczącego wypłat wynagrodzeń za
pośrednictwem banku internetowego netbanki

Po zalogowaniu w sekcji Yfirlit wybierz Reikningar

Następnie wybierz właściwe konto bankowe

Wybierz okres

Wybierz Krytteria wyszukiwania( Leitaskilkirði) – i w
polu wyszukiwania wpisz nazwę płatnika


Teraz możesz zobaczyć przegląd wszystkich transakcji

Aby zapisać dokument jako plik PDF, naciśnij czerwony
przycisk PDF w lewym dolnym rogu