Historia Eflingu

Związek zawodowy Efling  został założony w grudniu 1998 roku i rozpoczął działalność pod koniec 1999 roku. Związek powstał z połączenia związków Dagsbrún oraz Framsókn ze stowarzyszeniem Sókn oraz ze stowarzyszeniem pracowników w restauracjach. Związek połączył się z Iðja, zrzeszeniem pracowników industrialnych w Reykjavíku na przełomie lat 1999-2000. Z dniem 1 stycznia 2009 r. doszło do połączenia związku zawodowego rybaków Boðinn ze związkiem zawodowym Efling. Obecnie Efling liczy około 27 000 członków. Związek negocjuje umowy zbiorowe z Konfederacją Pracodawców Islandzkich, Miastem Reykjavík, Stowarzyszeniem Istytucji Opieki Zdrowotnej, Ministerstwem Finansów i Stowarzyszeniem Samorządów Islandzkich.

Pracownicy zrzeszeni w Efling wykonują ogólne prace w zakresie transportu, budownictwa, budowy dróg i prac portowych, prac rolniczych oraz różnych prac związanych z obsługą maszyn.

Członkowie Eflingu zatrudnieniu są również w wielu zawodach w sektorze publicznym tak jak opieka nad osobami starszymi, opieka domowa, praca w przedszkolach, szpitalach, pralniach i innych działach instutucji zdrowia publicznego.

Członkowie Eflingu są także pracownikami kantyn, firm sprzątających oraz pralni w tym pralni chemicznych.

Członkowie Eflingu wykonują również ogólne prace w restauracjach i hotelach.

Osoby zatrudnione w ochronie oraz przy przewozie gotówki są członkami Eflingu. Ogólni pracownicy w przemyśle i fabrykach, a także w przetwórstwie rybnym i rolniczym również są w Eflingu.

Ogólni pracownicy stacji bezynowych, firm petrochemicznych, myjni samochodowych, punktów wymiany opon, a także kierowcy dostaw są członkami Eflingu.

Efling podpisuje umowy zbiorowe dla pracowników ogólnych, dla pracowników hoteli i restauracji, pracowników industrailnych, a także umowy z trzema samorządami oraz umowy z rządem i stowarzyszeniem instytuji opieki.

Polityka związku zawodowego Efling ma zapewnić jego mocną pozycję w stosunku do treningów zawodowych i edukacji oraz strategii uczenia się przez całe życie. Co roku związek organizuje liczne kursy. Związek ma też porozumienie o zniżkowych cenach na kursy ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi.

Zarząd Eflingu składa się z 15 członków. W radzie nadzorczej zasiada 130 członków. Zarządy funduszy związku liczą po pięć osób.

Fundusze związku pokrywają koszty związane z pracą związkową, pracą biura oraz różnorodnymi projektami związkowymi. Największe fundusze to fundusz chorobowy, fundusz strajkowy, fundusz rekreacyjny i fundusz członkowski.

W związku pracują komisje zajmujące się określonymi sferami pracy związkowej. Jednym przykładem jest komisja ds. podróży organizująca podróże związkowe w kraju, a także poza granice Islandii.

Przewodniczącą związku zawodowego Efling jest Sólveig Anna Jónsdóttir, zaś wiceprzewodniczącym jest Þórir Jóhannesson.