Członkostwo

Efling liczy około 25-30 tysięcy członków, w zależności od sezonu i cyklu koniunkturalnego. Ich rozkład przedstawia się następująco, na podstawie danych z listopada 2021 r.:

Wiek

Sektor

Pochodzenie