Rehabilitacja zawodowa – VIRK

Efling współpracuje z funduszem rehabilitacji zawodowej VIRK, aby systematycznie zmniejszać prawdopodobieństwo opuszczenia rynku pracy przez pracowników z powodu choroby lub wypadku.

Usługi VIRK są przeznaczone dla osób, które mają zmniejszoną zdolność do pracy z powodu złego stanu zdrowia i mają na celu zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy. Ubiegać o się o usługi rehabilitacyjne w VIRK mogą osoby niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia oraz Ci, którzy musieli zmniejszyć swój wymiar pracy z powodu choroby, ale planują powrócić do jej pełnego wymiaru.

Celem usług VIRK jest pomoc pracownikom w powrocie do pracy. Wiąże się to z fachowym doradztwem i usługami w zakresie rehabilitacji zawodowej, które wymagają pełnego udziału danej osoby.

Usługi VIRK są w większości bezpłatne dla osób fizycznych. W niektórych przypadkach należy wziąć pod uwagę, że dana osoba będzie musiała partycypować w płatnościach za usługi innych specjalistów zewnętrznych.

Poniżej znajduje się krótki film przedstawiający dwa przykłady procesu rehabilitacji zawodowej dwóch uczestników systemu oferowanego przez VIRK.