Mikilvægar upplýsingar vegna verkbanns

25. 02, 2023

Efling – stéttarfélag birti í dag heilsíðuauglýsingu í Fréttablaðinu þar sem koma fram mikilvægar upplýsingar til félagsfólks Eflingar, atvinnurekenda sem þau starfa hjá og almennings. Þar kemur fram eftirfarandi:


Samtök atvinnulífsins hafa boðað til ótímabundins verkbanns á félagsfólk Eflingar á almennum vinnumarkaði sem á að taka gildi á hádegi fimmtudaginn 2. mars.

Upplýsingagjöf SA varðandi verkbann hefur verið óljós og villandi. Ekki hefur komið fram til hvaða fyrirtækja og stofnana verkbannið nær. Þá hefur komið fram í fjölmiðlum að SA hyggjast veita víðtækar en um leið mjög óljósar undanþágur vegna starfa sem tengjast tiltekinni starfsemi. SA virðast leggja það í hendur hvers og eins fyrirtækis að meta hvort verkbannið nær til þeirra.

Vegna þessa vill Efling – stéttarfélag koma eftirfarandi á framfæri við félagsfólk sitt, atvinnurekendur og allan almenning á Íslandi:

 • Á fyrirtækjum hvílir ekki skylda til þess að halda eftir launum starfsmanna, jafnvel þótt fyrirtæki sendi fólk heim úr vinnu sökum verkbanns. Það er því val hvers og eins atvinnurekanda hvort hann greiðir laun taki hann þátt í verkbanni.
 • Atvinnurekanda sem tekur þátt í verkbanni ber að veita starfsfólki sínu skýrar, skriflegar upplýsingar um hvort og þá hvernig hann hyggist halda eftir launum starfsfólks. Veita skal þær upplýsingar með eðlilegum fyrirvara.
 • Það er skylda atvinnurekanda að upplýsa hlutaðeigandi starfsmenn, trúnaðarmann á hverjum vinnustað og eftir atvikum fulltrúa starfsmanna samkvæmt lögum nr. 151/2006 um eftirfarandi:
  • Hvort og þá með hvaða hætti verkbann muni koma til framkvæmda á vinnustað.
  • Hvort vinnuveitandi hyggist fella niður laun og/eða aðrar greiðslur til starfsmanns meðan á verkbanni stendur.
  • Hvort og þá hvaða áhrif verkbann komi til með að hafa á önnur réttindi starfsmanns sem grundvallast á ráðningarsamningi, þ.m.t. orlof, veikindarétt og lífeyri.
 • Atvinnurekendur eru minntir á að þeim er ekki heimilt að láta aðra starfsmenn sinna starfi þeirra sem reknir hafa verið heim úr vinnu vegna verkbanns.
 • Atvinnurekandi ber ábyrgð á öllu tjóni sem af verkbanni hlýst ef það reynist ólögmætt, þ.m.t. því tjóni sem starfsmenn kunna að verða fyrir.
 • Atvinnurekandi ber ábyrgð á öllu tjóni sem hann veldur viðsemjendum sínum, ef vanefndir á skuldbindingum styðjast við verkbann sem síðan reynist ólögmætt.