Ważne informacje dotyczące lokautu

26. 02, 2023

Związek zawodowy Efling opublikował dzisiaj całostronicowe ogłoszenie we Fréttablaðið z ważnymi informacjami dla członków Związku, ich pracodawców i opinii publicznej. Treść ogłoszenia:

SA ogłosiło bezterminowy zakaz pracy dla członków Eflingu w sektorze prywatnym, który rozpocznie się w czwartek, 2 marca w samo południe.

Informacje dotyczące lokautu przekazane przez SA są niejasne i mylące. Nie podano żadnych informacji dotyczących firm i instytucji objętych zakazem pracy. W mediach pojawiły się doniesienia, że ​​SA zamierza wprowadzić obszerne i jednocześnie bardzo niejasne zwolnienia na stanowiskach związanych z określonymi czynnościami. Z powyższych ustaleń można wywnioskować, że SA pozostawia każdej z firm indywidualny wybór w sprawie zakazu pracy.

W związku z tym Związek zawodowy Efling chciałby przekazać swoim członkom, pracodawcom i całej opinii publicznej na Islandii, co następuje:

 • Firmy nie są zobowiązane do wstrzymywania wynagrodzeń pracowników, nawet jeśli wysyłają ich do domu z powodu lokautu. Decyzja o wypłacie wynagrodzenia jest zatem indywidualnym wyborem każdego pracodawcy.
 • Pracodawca, który decyduje się na udział w lokaucie, ma obowiązek udzielenia swoim pracownikom dokładnych odpowiedzi na piśmie dotyczących wypłaty wynagrodzenia. Informacje te powinny być podane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Obowiązkiem każdego pracodawcy jest poinformowanie zainteresowanych pracowników, reprezentantów Związków zawodowych oraz w stosownych przypadkach, przedstawicieli swojego personelu zgodnie z ustawą nr. 151/2006 w sprawie:
  • Czy i w jaki sposób zostanie wprowadzony lokautu w miejscu pracy.
  • Czy pracodawca zamierza wstrzymać wynagrodzenie i/lub inne płatności na rzecz pracowników podczas lokautu.
  • Czy i w jaki sposób lokaut wpłynie na inne prawa pracowników wynikające z umowy o pracę, takie jak prawa do urlopu, dni chorobowych i emerytury.
 • Zwraca się uwagę pracodawcom, że zabrania się wykonywania pracy pracowników objętych zakazem pracy poprzez pozostałych pracowników.
 • Pracodawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione w wyniku lokautu, jeśli okaże się on niezgodny z prawem, w tym straty poniesione przez pracowników.
 • Pracodawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez jego partnerów negocjacyjnych, jeśli ich niewywiązanie się ze zobowiązań wynika z lokautu, który okazał się niezgodny z prawem.