Skilmálar og úthlutunarkerfi

Skilmálar

Orlofshús – sameign allra félagsmanna Eflingar

Reglur og ábyrgð félagsmanna :

• Leigutaki er ábyrgðaraðili fyrir orlofshúsinu/íbúðinni og afhendast lyklar til hans. EKKI er leyfilegt að framselja leigurétt sinn til  annarra.

• Tjón af völdum leigutaka eða gesta hans eru að fullu á ábyrgð leigutaka

• Leigutaka ber að tilkynna umsjónarmanni strax ef eitthvað er ábótavant eða tjón hefur valdist á meðan dvöl stendur

• BANNAÐ er að hafa gæludýr

• Virða ber hversu margir geta gist í hverju orlofshúsi

• Leigutaki er ábyrgur fyrir þrifum og umgengni og ber að kynna sér húsreglur. Ávallt skal skila húsi vel hreinu.

• Virða friðhelgi annarra á svæðinu

• Nauðsynlegt að leigutaki kynni sér innihald leigusamnings varðandi frekari upplýsingar

• Leigutaki kanni færð á vegum á vetrartíma, þar sem ekki er hægt að tryggja snjómokstur alla daga

Punktakerfi og úthlutanir

Sérstakt orlofshúsakerfi Eflingar heldur utan um allar úthlutanir félagsins, þar safnast réttindi upp í formi punkta á hvern félagsmann og lífaldur getur jafnframt haft áhrif á úthlutanir. Fjöldi punkta markast af greiðslum til félagsins en reynt er að búa út sem mestan jöfnuð í kerfinu þannig að þeir sem hafa lægri tekjur eigi einnig góða möguleika á að fá úthlutað íbúðum og orlofshúsum.

Tölvukerfið úthlutar þannig að öllum umsóknum er raðað eftir punktaröð, þ.e. þeir umsækjendur sem hafa flesta punkta eru efst í röðinni og svo koll af kolli.
Lífaldur ræður ef punktar tveggja eru jafnir þ.e. sá sem er eldri fær fyrst úthlutað. Kerfið les sig síðan í gegn um allar umsóknirnar og skoðar hvert val fyrir sig.

Aðeins ein úthlutun verður og er hún fyrir félagsmenn með 200 punkta og yfir í kerfinu. Þetta á bæði við um sumar- og páskaúthlutun.
Eftir fyrstu úthlutun í páskaúthlutun opnast bókunarvefurinn fyrir alla félagsmenn með réttindi en í sumarúthlutun opnast hann í skrefum fyrir aðra félagsmenn til að bóka sig í þau hús sem laus eru hverju sinni.
Fyrst í 3 daga fyrir þá sem eiga 100 punkta og meira í kerfinu.
Næst í 3 daga fyrir þá sem eiga 1 punkt og meira. Í lokin opnast fyrir alla félagsmenn með réttindi.

Fyrstur nær fyrstur fær
Eftir að úthlutun er lokið opnast bókunarvefur fyrir laus hús út frá punktainneign félagsmanna. Kynnið ykkur nánari upplýsingar á aðalsíðu orlofsvefsins.
Punktasöfnun

Hingað til hafa punktar safnast þannig að fyrir u.þ.b. ¼ starfshlutfall fæst 1 punktur á mánuði en 2 fyrir allt umfram það. Breytingin felst í því að nú er miðað við ¼ af tekjutryggingu og undir gefur 1 punkt, frá því að fullri tekjutryggingu 2 punkta og 3 fyrir allt umfram það.
Einnig verður nú ekki lengur hámark á punktasöfnuninni 12 ár eða 288 punktar eins og verið hefur heldur safnast punktar eins lengi og viðkomandi greiðir til félagsins.

Félagsmenn í atvinnuleit sem greiða félagsgjöld af atvinnuleysisbótum eiga einnig rétt til að sækja um hús.