Warunki i reguły zakwaterowania

Warunki

Domki letniskowe to wspólna własność wszystkich członków Eflingu

• Najemca jest odpowiedzialny za domek / mieszkanie i to on otrzymuje klucze. Przeniesienie prawa najmu na osoby trzecie jest NIEDOZWOLONE

• Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub jego gości

• Najemca powinien niezwłocznie powiadomić dozorcę, w razie braku czegokolwiek w wyposażeniu domku lub w wypadku uszkodzenia jakiegoś elementu w trakcie jego pobytu

• Posiadanie zwierząt jest zabronione, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.

• Określona liczba osób może pozostać w każdym domku letniskowym

• Najemca jest odpowiedzialny za sprzątanie i porządek w domku, powinien zapoznać się z regulaminem i dbać o to, by domek był zawsze czysty

• Prosimy o uszanowanie prywatności innych w okolicy. Wszelki niepotrzebny ruch i hałas po północy jest niedozwolony.

• W okresie zimowym zaleca się sprawdzenie stanu dróg przed wyjazdem, ponieważ nie są one codziennie odśnieżane. Zaleca się wcześniejszy kontakt z biurem Eflingu lub dozorcą na miejscu

Informacje dla najemców domów wakacyjnych, zobacz tutaj.

Opłacanie rezerwacji domku letniskowego, zobacz tutaj.

 Informacje na temat zmiany oraz anulowania umowy najmu, zobacz tutaj.

System punktowy i zasady przydziału

Są dwa okresy przydziału , na Wielkanoc i lato. Okres wynajmu na Wielkanoc to  jeden tydzień od środy do środy, a okres letni to 13 tygodni, możliwy jest  tylko tygodniowy wynajem, od piątku do piątku . Sezon letni rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca. Informacje o terminach składania wniosków i przydziałach są prezentowane na początku roku na stronie internetowej Eflingu. Wnioski należy składać w ogłoszonych okresach.

W systemie przydziału domków letniskowych należących do związku zawodowego Efling stosuje się specjalny system punktowy. Z owego systemu można skorzystać zarówno przy rezerwacji domków letniskowych jak i przy zakupie kart wędkarskich, kempingowych lub golfowych oraz podczas korzystania z innych przywilejów.

Punkty oraz prawa do przydziałów kumulują się z każdą odprowadzoną przez pracodawcę składką członkowską. Równie istotną rolę w kwestii przydziału odgrywa wiek członka związku. System jest odpowiednio zrównoważony, aby osoby o najniższych dochodach miały również szanse na przydzielenie domków letniskowych. Powyższy system układa w kolejności wszystkie wnioski biorąc pod uwagę ilość punktów. W przypadku, gdy dwóch członków posiada taką samą liczbę punktów, wiek osoby aplikującej o domek określa kto pierwszy otrzyma przydział.

Możliwy jest wyłącznie jednorazowy przydział domków dla wszystkich członków z uprawnieniami. Dotyczy to zarówno alokacji letniej, jak i wielkanocnej. Przydziały ustalane są na podstawie systemu punktowego.

Kto pierwszy ten lepszy

Po zakończeniu alokacji wielkanocnej – strona booking’owa zostaje otwarta dla pozostałych członków. Znajdują się na niej wszystkie aktualnie dostępne domki. Po zakończeniu alokacji letniej – strona booking’owa zostaje otwarta w dwóch etapach, w oparciu o system punktowy. Znajdują się na niej wszystkie aktualnie dostępne domki.

– Przez pierwsze 3 dni strona otwarta jest jedynie dla tych, którzy mają w systemie powyżej 100 punktów.

– Następnie dla pozostałych członków Eflingu bez względu na status punktowy.

Zbieranie punktów

Do tej pory punkty gromadziły się w następujący sposób :

  • dla ¼ etatu przyznawany był 1 punkt miesięcznie
  • dla wyższych etatów były to 2 punkty

Wprowadzona ostatnio zmiana polega na tym, że teraz :

  • dla ¼ etatu, otrzymuje się 1 punkt
  • dla pełnego etatu otrzymuje się 2 punkty
  • dla większej ilości etatów otrzymuje się 3 punkty

Ponadto maksymalna kumulacja punktów nie będzie już odpowiadać okresowi 12stu lat lub 288 punktów – punkty będą się kumulować tak długo, jak dana osoba uiszcza składki na związki.

Punkty odejmowane za wynajem letni, wielkanocny i zimowy. Należy pamiętać, że saldo punktów służy jedynie do nadawania priorytetu kandydatom podczas procesu przyznawania domków. Punktami nie można płacić za domki.

Osoby poszukujące pracy, które opłacają składki członkowskie z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, zachowują prawo do wynajęcia domu wakacyjnego, pod warunkiem, że dana osoba była członkiem związku przez  6 kolejnych miesięcy przed utratą pracy. Ta sama reguła  dotyczy pełnoprawnych członków , którzy przeszli na emeryturę lub rente i wpłacali składki członkowskie do związków w momencie przejścia na emeryturę lub rentę przez 5 ostatnich lat.

Rezerwacje

Okres wynajmu zimowego rozpoczyna się na przełomie sierpień i wrzesień, istnieje możliwość rezerwacji bezpośredniej, bez wcześniejszego składania wniosków (z wyjątkiem okresu Wielkanocy). Zimą okres wynajmu jest bardziej elastyczny i można rezerwować domki zarówno na weekend jak i na cały tydzień. Rezerwacja odbywa się dwuetapowo: Etap 1: w połowie sierpnia można dokonać rezerwacji domków na okres od sierpnia do Świąt Bożego Narodzenia. Etap 2: w pierwszym tygodniu listopada można dokonać rezerwacji na okres od Nowego roku do sezonu letniego. Rezerwacji można dokonać online poprzez Moje strony od godz. 9.00 w dniu otwarcia strony rezerwacji lub pod tel. 510-7500.

Członkowie Związku muszą być członkami przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy i mieć nie mniej niż 20 lat. Pierwszy domek  należy zarezerwować za pośrednictwem biura, gdzie pracownik wyjaśni  zasady i warunki wynajmu domków letniskowych. Każdy członek związku w ciągu roku ma prawo dokonać dwukrotnie rezerwacji, raz na początku, raz na końcu roku. Aby zalogować się do strony rezerwacji należy użyć elektronicznego identyfikatora lub hasła do logowania. Osoby, które nie posiadają elektronicznego dowodu tożsamości muszą skontaktować się z urzędem i otrzymać dyspozycję na e-mail orlof@efling.is