Faghópur félagsliða

Faghópur félagsliða var stofnaður í maí 2005.  Faghópurinn er opinn öllum þeim sem hafa lokið eða eru í námi félagsliða  og eru starfandi eftir kjarasamningum Eflingar-stéttarfélags. Félagsliðar innan Eflingar-stéttarfélags eru nú ríflega 230 manns og yfir 60 eru í félagsliðanámi.  Um helmingur félagsliða starfa hjá Reykjavíkurborg og öðrum sveitarfélögum en það er jafn stór hópur sem vinnur á hjúkrunarheimilum og ýmsum sjálfseignarstofnunum.

Störf félagsliða eru mjög fjölbreytt  en stærsti hópurinn sinnir öldruðum bæði við heimaþjónustu og eins inni á hjúkrunarheimilum.  Einnig er ákveðinn hópur sem starfar með fötluðum. Flestir félagsliðar Eflingar hafa útskrifast frá Mími símenntun en einnig hefur ákveðinn hópur útskrifast úr Borgarholtsskóla. Þá býður Mímir í samvinnu við Eflingu, framhaldsnám bæði vegna Alzheimers og einnig nám um fötlun. Félagsliðabrú fyrir erlenda starfsmenn hefur fengið mjög góðar viðtökur en námið er ætlað starfsmönnum við aðhlynningu og umönnun sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál. Þá þarf að hafa lokið gagnnámskeiðum I og II eða tekið samtals um 230 tíma á starfstengdum námskeiðum og hafa 3ja ára starfsreynslu eða meira

Stjórn

Dagbjört K. Þórhallsdóttir

Múlabær, dagþjálfun aldraða

Anna Lydia Hallgrímsson

Droplaugastaðir og Eir hjúkrunarheimili

Rebeninta Torres La len

Skógarbær hjúkrunarheimili

Signe Reidun Skarsbö

Hrafnista Reykjavík

Kristín Þorsteinsdóttir

Félagsþjónusta Seltjarnarness

Lög

1. gr.

Faghópur félagsliða er starfandi innan Eflingar-stéttarfélags. Faghópurinn er opinn öllum þeim sem lokið hafa námi félagsliða og eru starfandi eftir kjarasamningum Eflingar-stéttarfélags. Einnig geta nemar í félagsliðanámi orðið félagar í starfi hópsins.

2.  gr.

Faghópurinn starfar á grundvelli 16.gr. félagslaga Eflingar-stéttarfélags og samkvæmt samþykktum og starfsháttum sem hann setur og stjórn Eflingar-stéttarfélags staðfestir að höfðu samráði við trúnaðarráðhún setur með staðfestingu stjórnar félagsins.

3. gr.

  • Viðfangsefni faghópsins skulu vera:
  • Að stuðla að samheldni og gæta í hvívetna hagsmuna félagsliða m.a. með því að koma að gerð kjarasamninga fyrir hönd félagsliða.
  • Að gæta réttarstöðu félagsliða gagnvart opinberum aðilum s.s. samningsaðilum, gagnvart réttarstöðu á vinnumarkaði og í öðrum hagmunamálum.
  • Að vinna að innra félagsstarfi fyrir félagsliða
  • Vinna að menntamálum félagsliða, faglegri menntun þeirra og endurmenntun.
  • Að eiga samstarf við félagsliða og tengdar stéttir innan lands og utan.
  • Stjórn Faghóps Félagsliða kemur fram gagnvart stjórn Eflingar í málum sem varða hann.

4. gr.

Faghópur félagsliða boðar til ársfundar allra félagsmanna sem halda skal eigi síðar en í apríl á ári hverju. Ársfundinn skal boða með minnst viku fyrirvara. Þar er kosin 5 manna stjórn úr hópi félaga til þess að leiða starf hópsins. Kjósa skal stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Tilkynna skal stjórn Eflingar-stéttarfélags um kosningu stjórnar faghópsins.

5. gr.

Félagsfundi skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar og þegar erindi eða óskir félagsliða koma fram um það. Fundir eru lögmætir ef  löglega er til þeirra boðað. Fundarboðun skal fara fram með auglýsingum á vinnustöðum, tilkynningum til félagsmanna á rafrænu formi eða öðru formi sem hentar félagsmönnum.  Bóka skal gerðir allra funda faghópsins.

6. gr. 

Á ársfundi skal greint frá starfi faghópsins sl. starfsár og lögð fram helstu mál sem eru til umfjöllunar og stefnumörkunar hjá faghópnum.

7. gr.

Fjármál og aðstaða. Efling-stéttarfélag sér faghópnum fyrir aðstöðu og er til stuðnings hópnum fjárhagslega í þeim verkefnum sem faghópurinn beitir sér fyrir.

8. gr.

Að öðru leyti er vísað til félagslaga Eflingar.

Fundargerðir ársfunda

  • Fundargerð félagsfundur félagsliða 2019
  • Fundargerð félagsfundur félagsliða 2018