Grupa zawodowa opiekuni medyczni

Grupa zawodowa opiekunów medycznych została utworzona w maju 2005 roku. Grupa zawodowa jest otwarta dla wszystkich, którzy ukończyli lub są w trakcie szkolenia dla opiekunów medycznych i są zatrudnieni zgodnie z umowami płacowymi związku zawodowego Efling. W Eflingu jest obecnie około 230 opiekunów medycznych, około 60 osób jest w trakcie szkolenia. Połowa z nich zatrudniona jest przez miasto Reykjavík i gminy, spora grupa pracuje również w domach opieki i kilku organizacjach non-profit.

Obowiązki opiekunów medycznych są dość zróżnicowane, większość dotyczy opieki nad osobami starszymi, zarówno w prywatnych domach, jak i w domach opieki. Część pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Większość opiekunów medycznych Eflingu ukończyła szkolenie w instytucji kształcenia Mímir, część w placówce szkolnej Borgarholtsskóli. Mímir, we współpracy z Eflingiem, oferuje również szkolenia specjalistyczne z zakresu niepełnosprawności i choroby Alzheimera. Bardzo dobrze przyjęty został Program kursu doskonalącego – opiekun medyczny, stworzony głównie dla zagranicznych pracowników, szkolenie zaprojektowano z myślą o pracownikach sektora opieki, których językiem ojczystym nie jest język islandzki. Warunkiem przystąpienia do programu jest ukończenie kursów zawodowych I i II dla pracowników sektora opieki, czyli 230 godzin kursów, i co najmniej 3 lata doświadczenia w zawodzie.

Zarząd

Dagbjört K. Þórhallsdóttir

Múlabær, dagþjálfun aldraða

Anna Lydia Hallgrímsson

Droplaugastaðir og Eir hjúkrunarheimili

Rebeninta Torres La len

Skógarbær hjúkrunarheimili

Signe Reidun Skarsbö

Hrafnista Reykjavík

Kristín Þorsteinsdóttir

Félagsþjónusta Seltjarnarness

Lög

1. gr.

Faghópur félagsliða er starfandi innan Eflingar-stéttarfélags. Faghópurinn er opinn öllum þeim sem lokið hafa námi félagsliða og eru starfandi eftir kjarasamningum Eflingar-stéttarfélags. Einnig geta nemar í félagsliðanámi orðið félagar í starfi hópsins.

2.  gr.

Faghópurinn starfar á grundvelli 16.gr. félagslaga Eflingar-stéttarfélags og samkvæmt samþykktum og starfsháttum sem hann setur og stjórn Eflingar-stéttarfélags staðfestir að höfðu samráði við trúnaðarráðhún setur með staðfestingu stjórnar félagsins.

3. gr.

  • Viðfangsefni faghópsins skulu vera:
  • Að stuðla að samheldni og gæta í hvívetna hagsmuna félagsliða m.a. með því að koma að gerð kjarasamninga fyrir hönd félagsliða.
  • Að gæta réttarstöðu félagsliða gagnvart opinberum aðilum s.s. samningsaðilum, gagnvart réttarstöðu á vinnumarkaði og í öðrum hagmunamálum.
  • Að vinna að innra félagsstarfi fyrir félagsliða
  • Vinna að menntamálum félagsliða, faglegri menntun þeirra og endurmenntun.
  • Að eiga samstarf við félagsliða og tengdar stéttir innan lands og utan.
  • Stjórn Faghóps Félagsliða kemur fram gagnvart stjórn Eflingar í málum sem varða hann.

4. gr.

Faghópur félagsliða boðar til ársfundar allra félagsmanna sem halda skal eigi síðar en í apríl á ári hverju. Ársfundinn skal boða með minnst viku fyrirvara. Þar er kosin 5 manna stjórn úr hópi félaga til þess að leiða starf hópsins. Kjósa skal stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Tilkynna skal stjórn Eflingar-stéttarfélags um kosningu stjórnar faghópsins.

5. gr.

Félagsfundi skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar og þegar erindi eða óskir félagsliða koma fram um það. Fundir eru lögmætir ef  löglega er til þeirra boðað. Fundarboðun skal fara fram með auglýsingum á vinnustöðum, tilkynningum til félagsmanna á rafrænu formi eða öðru formi sem hentar félagsmönnum.  Bóka skal gerðir allra funda faghópsins.

6. gr. 

Á ársfundi skal greint frá starfi faghópsins sl. starfsár og lögð fram helstu mál sem eru til umfjöllunar og stefnumörkunar hjá faghópnum.

7. gr.

Fjármál og aðstaða. Efling-stéttarfélag sér faghópnum fyrir aðstöðu og er til stuðnings hópnum fjárhagslega í þeim verkefnum sem faghópurinn beitir sér fyrir.

8. gr.

Að öðru leyti er vísað til félagslaga Eflingar.

Fundargerðir ársfunda

  • Fundargerð félagsfundur félagsliða 2019
  • Fundargerð félagsfundur félagsliða 2018