Launakjör og réttindi

Félagsliði í heimaþjónustu II með flokkstjórn

Kjarasamningur og launatafla Eflingar og sveitarfélaga (Hveragerði, Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Sveitarfélagið Ölfus) arrow_forward   Önnur sveitarfélög   Félagsliði í heimaþjónustu II með flokkstjórn

Lágmarkslaun Launaflokkur 131

 GrunnlaunPersónuálag 2%Persónuálag 4%Persónuálag 6%Persónuálag 8%Persónuálag 10%Persónuálag 12%Persónuálag 14%Persónuálag 16%
Mánaðarlaun486.039 kr495.760 kr505.481 kr515.201 kr524.922 kr534.643 kr544.364 kr554.084 kr563.805 kr
Dagvinna2.989,14 kr3.048,92 kr3.108,71 kr3.168,49 kr3.228,27 kr3.288,05 kr3.347,84 kr3.407,62 kr3.467,40 kr
Yfirvinna 14.561,48 kr4.652,71 kr4.743,94 kr4.835,16 kr4.926,39 kr5.017,62 kr5.108,86 kr5.200,08 kr5.291,31 kr
Yfirvinna 25.047,52 kr5.148,47 kr5.249,42 kr5.350,36 kr5.451,31 kr5.552,27 kr5.653,22 kr5.754,16 kr5.855,11 kr
Stórhátíðarkaup6.683,04 kr6.816,70 kr6.950,36 kr7.084,01 kr7.217,68 kr7.351,34 kr7.485,01 kr7.618,66 kr7.752,32 kr
33% álag1.023,82 kr1.044,30 kr1.064,77 kr1.085,25 kr1.105,73 kr1.126,20 kr1.146,68 kr1.167,15 kr1.187,63 kr
55% álag1.689,47 kr1.723,26 kr1.757,05 kr1.790,84 kr1.824,63 kr1.858,42 kr1.892,21 kr1.926,00 kr1.959,79 kr
65% álag1.996,65 kr2.036,58 kr2.076,52 kr2.116,45 kr2.156,38 kr2.196,31 kr2.236,25 kr2.276,18 kr2.316,11 kr
75% álag2.303,83 kr2.349,90 kr2.395,98 kr2.442,05 kr2.488,13 kr2.534,21 kr2.580,29 kr2.626,36 kr2.672,44 kr
90% álag2.764,59 kr2.819,88 kr2.875,18 kr2.930,46 kr2.985,76 kr3.041,05 kr3.096,34 kr3.151,63 kr3.206,93 kr
120% álag3.686,12 kr3.759,84 kr3.833,57 kr3.907,28 kr3.981,01 kr4.054,73 kr4.128,46 kr4.202,17 kr4.275,90 kr
165% álag5.068,42 kr5.169,78 kr5.271,16 kr5.372,52 kr5.473,89 kr5.575,25 kr5.676,63 kr5.777,99 kr5.879,36 kr
Allar launatöflur

Önnur kjör og réttindi

Veikindaréttur

 • 0–3 mánuðir í starfi = 14 dagar
 • Næstu 3 mánuði í starfi = 35 dagar
 • Eftir 6 mánuði í starfi = 119 dagar
 • Eftir 1 ár í starfi = 133 dagar
 • Eftir 7 ár í starfi = 175 dagar
 • Eftir 12 ár í starfi = 273 dagar
 • Eftir 18 ár í starfi = 360 dagar
 • Laun greiðast ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa nema ef um slysalaun eru að ræða.
 • Við slysalaun bætast 13 vikur á daglaunum eða 91 dagur nema við 273 og 360 daga.

Orlofsréttur hjá SÍS

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst.  Allir …

 • Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.
 • Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. 
 • Allir eiga rétt á lágmarksorlofi, en launalausu hafi þeir ekki áunnið sér réttinn. Orlofsfé er 13,04%.
 • Veikindi og fæðingarorlof allt að 6 mánuðum telst til ávinnslutíma.
 • Tímabil sumarorlofs er 15. maí til 30. september og á starfsmaður rétt á að fá allt orlof sitt á sumarorlofstíma verði því við komið.
 • Þeir starfsmenn sem samkvæmt skriflegri ósk vinnuveitenda fá ekki fullt orlof á sumarorlofstímabili, skulu fá 25% lengingu á þeim hluta orlofstímans sem veittur er utan framangreinds tíma.

Veikindi í orlofi

 • Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.
 • Tilkynna skal yfirmanni strax með símtali eða símskeyti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.

Uppsagnarfrestur

Áminning

 • Uppsögn miðast við mánaðamót.
 • Reynslutími er almennt 3 mán. –Uppsagnarfestur á reynslutíma er einn mánuður.
 • Að loknum reynslutíma er uppsagnarfrestur þrír mánuðir
 • Uppsagnarfrestur eftir 10 ára samfellt starf er : –Við 55 ára lífaldur 4 mánuðir –Við 60 ára lífaldur 5 mánuðir –Við 63 ára lífaldur 6 mánuðir
 • Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með 3ja mánaða fyrirvara.

Áminning

 • Yfirmanni er skylt að veita starfsmanni áminningu áður en til uppsagnar kemur.
 • Ástæður geta verið óstundvísi, vanræksla, óhlýðni við boð eða bann yfirmanns, vankunnátta eða óvandvirkni í starfi, ölvun, athafnir sem þykja ósæmilegar, óhæfilegar og ósamrýmanlegar starfinu.
 • Áminningu þarf ekki ef uppsögn er vegna samdráttar, skipulagsbreytinga eða hagræðingar á stofnun.

Stytting vinnuvikunnar hjá hinu opinbera

Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild …

Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku.

Styttingin kom til framkvæmda 1. janúar 2021 fyrir dagvinnufólk og 1. maí 2021 fyrir vaktavinnufólk.

Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að umbótum í starfsemi stofnana, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu.

Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir dagvinnufólk

Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir vaktavinnufólk

Launahækkanir á samningstímabili SÍS

Mánaðarlaun hækka sem hér segir á samningstímanum:

 1. janúar 2020: Hækka laun um 17.000 kr.
 1. apríl 2020: Hækka laun um 24.000 kr.
 1. janúar 2021: Hækka laun um 24.000 kr.
 1. janúar 2022: Hækka laun um 25.000 kr.

Desemberuppbót

Starfsmaður í 100% starfshlutfalli fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma síðustu 12 mánuði fyrir greiðsludag.

Hafi starfsmaður látið af störfum á árinu vegna aldurs skal hann fá greidda persónuuppbót hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Desemberuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á uppbótina.

Desemberuppbót er greidd m.v. starfshlutfall og starfstíma.

Desemberuppbót á að gera upp við starfslok.

1. desember 2021        121.700 kr.

1. desember 2022        124.750 kr.

1. desember 2023        131.000 kr.

ios_share
131.000 kr. Full uppbót árið 2023 fyrir fulla vinnu

Orlofsuppbót

Orlofsuppbót á að koma til greiðslu 1. maí ár hvert.

Starfsmaður í 100% starfshlutfalli fær greidda persónuuppbót 1. maí ár hvert. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma síðustu 12 mánuði fyrir greiðsludag.

Hafi starfsmaður látið af störfum á árinu vegna aldurs skal hann fá greidda persónuuppbót hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Orlofsuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á orlofsuppbótina.

Full orlofsuppbót 2021 er 51.700 kr.

Full orlofsuppbót 2022 er 53.000 kr.

Full orlofsuppbót 2023 er 55.700 kr.

ios_share
55.700 kr. Full uppbót árið 2023 fyrir fulla vinnu
close

Eitthvað

Suspendisse non rhoncus odio. Vestibulum lacinia justo neque, ut ornare justo eleifend eget. Maecenas aliquam, lacus sed aliquet cursus, nibh lacus viverra turpis, a ultricies lectus dui in mi. Praesent in nisi ac mi pretium interdum. Pellentesque augue dui, finibus vestibulum lacinia eget, hendrerit ac lorem. Nunc dictum ante nec enim commodo, non condimentum neque laoreet. Fusce commodo lacus in quam interdum cursus.