Konfederacja Islandzkich Przedsiębiorców i Icelandair wezwane do stawienia się przed sądem pracy

27. 10, 2021

Halldór Benjamín Þorbergsson, dyrektor generalny Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców (Samtök atvinnulífsins), został dziś wezwany w imieniu organizacji do stawienia się przed sądem pracy z powodu zwolnienia Ólöf Helgi Adolfsdóttir, przedstawiciela związku zawodowego na lotnisku w Reykjaviku. Icelandair zwolnił Ólöf bez wcześniejszego ostrzeżenia, gdy ta była zaangażowana w rozmowy z firmą na temat praw jej współpracowników. Konfederacja Islandzkich Przedsiębiorców broniła tej decyzji od czasu jej ogłoszenia i występuje przed sądem w obronie firmy.

Pozew w oparciu o dane uzyskane m.in. z Icelandair i SA wyraźnie precyzuje, w jaki sposób zwolnienie Ólöf było „bezpośrednio związane z jej pracą jako reprezentanta związku zawodowego i reprezentanta ds. bezpieczeństwa”. Zwolnienia reprezentantów związków zawodowych są niezgodne z prawem, tak stanowi art. 80/1938 ustawy o związkach zawodowych i sporach pracowniczych; pominięcie przepisu o ochronie zatrudnienia wymaga odpowiedniego uzasadnienia. SA i Icelandair nie podały żadnego uzasadnienia.

Atak na prawa pracownicze przeprowadzony przez Icelandair we współpracy z Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców przelał czarę goryczy. Zwolnienie stewardes podczas zeszłorocznego strajku, a następnie zwolnienie Ólöf zostało jednoznacznie odebrane jako punkt zwrotny w zakresie poszanowania wszelkich reguł prawa oraz uznane zostało obiektywnie za ewidentne łamanie umów zbiorowych przez Konfederację Islandzkich Przedsiębiorców.

Porozumienie między pracownikami a pracodawcami polegało dotychczas na zasadzie ustalonych dróg komunikacji i metod prawnych, nie można karać ludzi za to, że bronią swoich praw lub praw współpracowników. Konfederacja Islandzkich Przedsiębiorców stara się teraz podważyć te podstawy.

SA i Icelandair były stronami specjalnej deklaracji opublikowanej 17 września 2020 roku. Deklaracja wyraża zamiar poszanowania praw pracowników i pozytywnej interakcji między stronami rynku pracy. W oświadczeniu czytamy: dla przyszłości firmy konieczne jest poszanowanie związków zawodowych i niezależnych praw jej pracowników” W przypadku Ólöf, działania Icelandair i SA w sposób ewidentny zaprzeczyły tej deklaracji.

Ólöf wezwała Icelandair do wycofania nielegalnego zwolnienia i umożliwienia jej powrotu do pracy. Wezwanie zostało odrzucone. Halldór Benjamín Þorbergsson, dyrektor generalny SA odmówił podjęcia dialogu z Eflingiem w tej sprawie stwierdzając, że nie należy to do jego obowiązków. Halldór Benjamín ma możliwość wystąpienia przed sądem pracy.

Pozew został złożony dzisiaj o godzinie 14.30 w Sądzie Pracy w Kópavogur. Obecni byli Ólöf Helga, Karl Ó. Karlsson, prawnik Eflingu i Viðar Þorsteinsson, dyrektor zarządzający działu spraw społecznych Eflingu.