Dofinansowania na kurs nauki jazdy

5. 01, 2022

Od teraz wszystkie fundusze edukacyjne będą dofinansowywać kursy nauki jazdy dla swoich członków, wcześniej możliwe było jednie uzyskanie zwrotu za części teoretyczną kursu. Członkowie mogą otrzymać dofinansowanie na naukę jazdy zgodnie z regulaminem funduszy, maksymalnie 75% kosztów, do 130 000 kr. rocznie. Obejmuje to jedynie kursy już opłacone i faktury wystawione do 1 stycznia 2022 r.

Chcielibyśmy również przypomnieć naszym członkom o możliwości ubiegania się o 90% zwrotu kosztów  za studia oraz kursy związane z wykonywanym zawodem, fundusze edukacyjne zwiększyły zwrot z 75% do 90% biorąc pod uwagę ówczesną sytuację na rynku. Obowiązuje to jedynie od 1 maja 2022 r.

Więcej informacji i wnioski na Moje strony.

Zapytania można przesyłać na adres fraedslusjodur@efling.is