Lista B wygrała wybory do zarządu Eflingu 2022

15. 02, 2022

Sólveig Anna Jónsdóttir została nową przewodniczącą związku zawodowego Efling. Podczas walnego zgromadzenia związku przejmie ona obowiązki po ustępującej ze stanowiska Agnieszce Ewie Ziółkowskiej, pełniącej obecnie funkcje przewodniczącej. Lista A otrzymała 1434 głosów, lista B otrzymała 2047 głosów, a lista C 331 głosów. Kandydaci z listy B, którzy zasiądą w zarządzie związku zawodowego Eflingu, to

Sólveig Anna Jónsdóttir

Ísak Jónsson

Guðbjörg María Jósepsdóttir

Innocentia Fiati

Kolbrún Valvesdóttir Michael Bragi Whalley

Olga Leonsdóttir

Sæþór Benjamín Randalsson

Skoðunarmenn reikninga

Barbara Sawka

Magnús Freyr Magnússon

Valtýr Björn Thors, varamaður

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Liczba członków uprawnionych do głosowania wyniosła 25842, a udział w głosowaniu wzięło 3900 członków.

Lista A, zarządu i rady nadzorczej otrzymała 1434 głosów.

B lista Sólveig Anna otrzymała 2047 głosów.

Lista C Guðmundur otrzymała 331 głosów.

Puste głosy, nieważne 88.

Wyniki wyborów przedstawiają