Propozycje zmian w regulaminie

5. 04, 2022

Regulamin związku zawodowego Efling uchwalany jest i zatwierdzany przez członków Eflingu, natomiast regulamin stanowi, że:

Art. 35.

Niniejszy regulamin może ulec zmianom jedynie podczas rocznego walnego zgromadzenia członków Eflingu pod warunkiem, że program spotkania zawiera wzmiankę o zmianach w regulaminie. Ponadto, zmiany powinny zostać przedyskutowane z wyprzedzeniem w trakcie zebrania członków związku nie później niż na tydzień przed rocznym walnym zgromadzeniem związku. Propozycje zmian w regulaminie wysuwane przez członków powinny zostać złożone do zarządu związku nie później niż przed końcem marca każdego roku.

Do zatwierdzenia zmian w regulaminie wymagane jest 2/3 oddanych głosów. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia ich przez zarząd centralny ASÍ oraz zarząd Starfsgreinasambands Íslands i Sjómannasambands Íslands.

Do Eflingu wpłynęło 14 propozycji zmian w regulaminie, które zostały przedyskutowane na zebraniu członków w dniu 1 kwietnia 2022 r. i zostaną poddane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu związku w najbliższy piątek 8 kwietnia.

Zobacz propozycje zmian w języku islandzkim.

Tutaj

Tutaj