Przygotowania członków związku do rokowań zbiorowych

28. 10, 2022

Komisja negocjacyjna Eflingu w licznym składzie pracowników ze wszystkich sektorów rynku pracy, pracuje obecnie intensywnie nad konstrukcją formularza roszczeń dla Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców (SA). Komisja spotkała się w tym tygodniu trzy razy. W planie jest przekazanie SA formularza roszczeń w najbliższy poniedziałek, a następnie przygotowanie osobnych formularzy skierowanych do państwa i funduszu emerytalnego.

W skład komisji negocjacyjnej wchodzi m.in. około 40 aktywnych członków i reprezentantów związku. Podczas spotkań w tym tygodniu omówiono: oczekiwania co do przyszłych umów zbiorowych, doświadczenia Eflingu z ostatnich lat w tym temacie, zadania i prace komisji negocjacyjnej oraz przepisy i prawa dotyczące umów zbiorowych.

Pracowano i dyskutowano w grupach, aby uzyskać opinie jak największej liczby członków komisji. Podobnie jak wszystkie spotkania w Eflingu, zebrania były tłumaczone na język angielski, jak również wszystkie slajdy z prezentacji. Zebraniom przewodniczyła Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, pełniąca również funkcję przewodniczącej komisji negocjacyjnej.

Do postulatów przyczyniło się ponad 4 tys. członków

Ankieta Eflingu na temat warunków i opinii jest jedną z kluczowych przesłanek formułowania postulatów. Tym razem udział członków w ankiecie jest trzykrotnie liczniejszy, w badaniu wzięło udział ponad 4500 osób. Ankieta została przetłumaczona na 10 języków, a odsetek udzielonych odpowiedzi był najwyższy wśród zagranicznych członków.

Na wczorajszym zebraniu Komisji Negocjacyjnej Sólveig Anna poinformowała o wynikach obszernego badania przeprowadzonego przez Efling na temat warunków i płac. Szczegółowe wyniki ankiety zostaną ogłoszone w najbliższych dniach.

Uczymy się na podstawie doświadczeń pracowników z całego świata

Kolejnym elementem przygotowań związku do zimowych negocjacji płacowych jest udział 30-osobowej grupy aktywnych członków związku w szkoleniu Power and Participation in Negotiations.  Jest to szkolenie online Rosy Luxemburg Stiftung prowadzone przez Jane McAlevey. McAlevey jest jednym z najbardziej szanowanych na świecie mówców i autorów w dziedzinie zorganizowanej walki robotniczej. Uczestnicy szkolenia pochodzą z całego świata.

Szkolenie odbywa się w poszczególne soboty października w Ośrodku Kultury w Eflingu, w tą sobotę odbędzie ostatni z 3 kursów. Każdy kurs trwa około 3 godzin i polega na słuchaniu wykładów i realizowaniu zadań grupowych. Wykłady opierają się m.in. na lekcjach wyciągniętych z udanych negocjacji związkowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, gdzie w walkę płac zaangażowane były bezpośrednio liczne grupy pracowników, a negocjacje były otwarte dla członków związku. Biuro Eflingu przygotowało tłumaczenia materiałów kursu użytych w dyskusjach i pracach grupowych.

Jedność i siła

W ostatnich latach temat doświadczeń związku w negocjacjach płacowych pojawiał się bardzo często zarówno na zebraniach Rady Nadzorczej jak i na kursach dla reprezentantów związku.

„Wyczuwam zdecydowaną wolę wśród członków, aby negocjacje były zorganizowane z ich udziałem i aby odbywały się z zachowaniem przejrzystości” – powiedziała przewodnicząca Związku i Komisji Sólveig Anna Jónsdóttir.

„Liczne uczestnictwo i bycie zauważonym – to motto, jakim kierują się nasi członkowie. Tej zimy rozpoczynamy walkę o płace, której głównym celem będzie zwiększenie decyzyjności i sprawiedliwość dla pracowników” – dodała.

Zdjęcia z zebrań z ostatniego tygodnia: