Zachęcamy do nadsyłania nominacji do Rady Nadzorczej Eflingu

23. 11, 2022

Związek zawodowy Efling wzywa do nadsyłania nominacji do Rady Nadzorczej na okres 2023-2024. Rada Nadzorcza składa się z 115 członków związku oraz z Zarządu związku. Zgodnie ze statutem Eflingu Rada Nadzorcza sprawuje najwyższą władzę w sprawach dotyczących związku. Jej kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku i potrwa do końca 2024 roku. Spotkania rady odbywają się raz w miesiącu w okresie zimowym. 

Wszyscy pełnoprawni członkowie Eflingu mogą nominować siebie lub innych pełnoprawnych członków związku. Komisja nominacyjna po wcześniejszym otrzymaniu nominacji przygotuje propozycję nowej Rady Nadzorczej. Jej zadaniem jest przygotowanie listy tak, aby Rada Nadzorcza była reprezentatywna dla wszystkich członków Eflingu w odniesieniu do różnych miejsc pracy, wieku, płci, pochodzenia i innych czynników. 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza. Termin nadsyłania nominacji upływa o północy w środę 7 grudnia. 

Tilnefningar í trúnaðarráð
Staðfestu netfang til að koma í veg fyrir innsláttarvillur / Confirm email to prevent typing errors / Powtórz email aby uniknąć błędów w pisowni
Checkboxes