Efling zwraca się do Mediatora Krajowego

7. 12, 2022

W dniu dzisiejszym Związek zawodowy Efling przekazał negocjacje z Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców (SA) do Mediatora Krajowego. W piśmie Eflingu wystosowanym do państwowego biura ds. mediacji, stwierdzono, że negocjacje między obiema stronami nie przyniosły żadnych postępów, dlatego zgodnie z. Art. 24 ustawy o związkach zawodowych i sporach pracowniczych każda ze stron ma prawo do skierowania negocjacji do Mediatora Krajowego. W przypadku, gdy spór zostanie skierowany do Mediatora Krajowego, przejmuje on kontrolę nad negocjacjami.

„Jesteśmy jedynym związkiem, który przedstawił swoje postulaty z rozpisanymi żądaniami podwyżek płac. Byliśmy otwarci i szczerzy wobec naszych partnerów negocjacyjnych. Z drugiej strony SA wykazało się całkowitym brakiem zainteresowania i szacunku. Nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych odpowiedzi. Dlatego słuszne i nieuniknione jest skierowanie sporu do Mediatora Krajowego, zgodnie z prawem dotyczącym rokowań zbiorowych” – powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.

Spotkanie Komisji Negocjacyjnej nie zostało zwołane.