Umowy zbiorowe SGS wynegocjowane zbyt nisko przez co są niewystarczające dla pracowników obszaru stołecznego

13. 12, 2022

Zarząd Eflingu opublikował dziś następującą rezolucję:

Podwyżki w umowach federacji SGS są zdaniem Eflingu niewystarczające dla pracowników obszaru stołecznego i południowo-wschodniej Islandii.

Umowa zbiorowa nie koryguje spadku siły nabywczej w 2022 roku. Ponadto, nie zapewni porównywalnego wzrostu w nadchodzącym roku, co zaobserwowano w umowach zbiorowych z 2019 r. Szacunek ten opiera się na aktualnych prognozach inflacji na poziomie około 6%.

Nie wzięto ponadto pod uwagę faktu, że w 2019 r., kiedy podpisano ostatnie umowy zbiorowe, wzrost PKB wynosił zaledwie około 2,4%, podczas gdy dziś wynosi 7%. Obecnie należy wziąć pod uwagę o wiele więcej czynników. Pracownicy powinni mieć swój udział w tym ogromnym wzroście.

Podwyżka, jaką zapewnia nowy kontrakt SGS, jest znaczna jedynie dla tych pracowników, którzy przepracowali w swojej firmie najdłużej. Natomiast zdecydowana większość członków Eflingu na ogół przepracowała w swoich firmach krótki okres, tym samym otrzymają o wiele mniej z korekt tabeli płac SGS niż pracownicy zatrudnieni poza rejonem stołecznym. Pracownicy rybołówstwa również uzyskują lepsze wyniki z nowego kontraktu, ale ta grupa znajduje się głównie na południowym zachodzie, czyli poza regionami objętymi przez Efling.

Co więcej, koszty utrzymania są znacznie wyższe w obszarze stołecznym, zwłaszcza koszty mieszkaniowe. Nowa umowa dla członków Eflingu powinna to uwzględniać.

—-

Zobacz również szczegółową analizę umowy SGS, w tym porównanie z umowami zbiorowymi z 2019 r., w artykule Stefána Ólafssona.