Większość członków Eflingu boryka się z problemami finansowymi

15. 12, 2022

Dwóch na trzech członków Eflingu, których miesięczne zarobki nie przekraczają 500 000 kr, ma poważne obawy o swoje finanse. Ponad jedna trzecia wszystkich członków Eflingu deklaruje, że ma problemy finansowe i musiała szukać pomocy ze względu na złą sytuację finansową, a jedna czwarta korzystała z pomocy przyjaciół lub rodziny. Wielu ma trudności ze spłatą kredytu.

Tak wynika z sondażu przeprowadzonego jesienią przez Gallup na zlecenie Związku w ramach przygotowywania żądań nowych umów zbiorowych.

W najgorszej sytuacji znajdują się kobiety, najemcy i zagraniczni członkowie

Około 58% wszystkich członków Eflingu jest nieco lub bardzo zaniepokojona sytuacją finansową swoją i swojej rodziny. Sytuacja jest znacznie gorsza wśród kobiet – 65% w porównaniu z 52% wśród mężczyzn. Problemy są również poważniejsze w przypadku najemców niż właścicieli nieruchomości (65% vs 53%) oraz wśród zagranicznych członków w porównaniu z Islandczykami (59% vs 55%).

Wykres przedstawia przegląd odpowiedzi na pytanie o osobiste problemy finansowe w podziale na grupy (płeć, narodowość, sytuacja mieszkaniowa i dochody).

Odsetek członków Eflingu odczuwa umiarkowany niepokój lub bardzo martwi się o sytuację finansową swoją i swojej rodziny. Źródło: Gallup, październik 2022 r.

Obawy nie ograniczają się jedynie do osób o najniższych dochodach

Istnieje silna korelacja z dochodami; przy czym 66% osób z grupy o najniższych dochodach (poniżej 500 000 kr miesięcznie) ma pewne lub bardzo poważne obawy. Odsetek ten maleje wraz ze wzrostem dochodów, jak widać na załączonym wykresie. Dochody bardzo niewielu członków Eflingu przekraczaj 700 000 koron miesięcznie, dziej się tak jedynie w przypadku przepracowania wielu nadgodziny, mimo to 40% z nich odczuwa umiarkowany niepokój lub bardzo martwi się o sytuację finansową swojej rodziny.

Około 37% członków szukało pomocy ze względu na swoją sytuację finansową w ciągu ostatnich 12 miesięcy, większość u krewnych i przyjaciół (26%) lub w banku komercyjnym (14%).

Obciążeni kredytami w rachunku bieżącym, ratami i chwilówkami

Około 28% członków posiada kredyty w rachunku bieżącym, 23% spłaca swoje karty kredytowe w ratach, co wiąże się z wysokim oprocentowaniem. Prawie 29% posiada kredyty samochodowe, a 12% spłaca chwilówki, które pobierają lichwiarskie stopy procentowe.

Ponad 30% członków Eflingu miało trudności ze spłatą pożyczki w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z problemami spłaty borykają się szczególnie młodzi ludzie otrzymujący niższe wynagrodzenie.

Przytłaczająca większość domaga się podniesienia płacy minimalnej

Analiza wyników badania ankietowego przedstawia bardzo wyraźnie poważne problemy finansowe wśród członków Eflingu. Stefán Ólafsson w czwartym numerze biuletynu informacyjnego Eflingu wydanym na początku tego roku szczegółowo omówił utrzymujący się deficyt w gospodarstwach domowych pracowników o niskich dochodach.

Ta rzeczywistość zgodna jest z konkluzją z ankiety, że zdecydowana większość członków Eflingu (ponad 90%) domaga się podniesienia płacy minimalnej w nadchodzących umowach zbiorowych i wyrównywania różnicy płac w społeczeństwie.

Na ankietę przeprowadzoną przez Gallup odpowiedziało 4,632 członków, co jest czterokrotnie większym udziałem niż w podobnych ankietach prowadzonych przez związek.