Kierowcy cystern powołują Komisję Negocjacyjną i przygotowują żądania

25. 01, 2023

Członkowie Eflingu, zatrudnieni jako kierowcy cystern w firmach Skeljungur i Olíudreifing spotkali się wczoraj wieczorem, 24 stycznia, w Eflingu. Zatrudnieni są na podstawie tych samych specjalnych umów zbiorowych, co firmy naftowe.

Na spotkaniu powołano wspólną komisję negocjacyjną obu spółek oraz sporządzono listę postulatów. Reprezentanci związkowi we współpracy z biurem Eflingu zorganizowali wspólne spotkanie, wcześniej w każdej z firm odbyły się osobne zebrania pracowników.

Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, prowadziła spotkanie, podczas którego dokładnie omówiono status rokowań zbiorowych z SA (Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców). Wszyscy uczestnicy spotkania, wyrazili silne poparcie dla walki Związku o akceptowalne umowy zbiorowe. W swojej ostatniej ofercie złożonej SA Komisja Negocjacyjna Eflingu domagała się podniesienia w tabeli płac kategorii zarówno kierowców ciężarówek, jak i kierowców autobusów.

Ponadto podczas spotkania rozmawiano o tym, jak ważne przy ustalaniu wynagrodzenia jest uwzględnienie presji i odpowiedzialności związanej z obchodzeniem się z materiałami niebezpiecznymi. Kierowcy ciężarówek z paliwem oraz ci zajmujący się przewozem materiałów niebezpiecznych, muszą mieć tzw. licencję ADR, natomiast nie jest to brane pod uwagę przy podwyższaniu płac w obowiązujących umowach zbiorowych.

Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli Komisji Negocjacyjnej Eflingu oraz kierowców z  Samskip. Zarówno kierowcy jak i dokerzy w Samskip utworzyli już własną komisję negocjacyjną i wysunęli żądania.