Negocjacje z SA zerwane

10. 01, 2023

Komisja Negocjacyjna Eflingu zerwała negocjacje płacowe z SA i tym samym rozpoczęła przygotowania do akcji strajkowej.

Komisja Negocjacyjna Eflingu prowadziła rozmowy z SA od października tj. od czasu złożenia żądań. Spotkała się ponad 20 razy, w tym sześć razy z SA. W grudniu rozmowy zostały skierowane do mediatora państwowego. Negocjacje nie przyniosły żadnych rezultatów, pomimo tego, że komisja przedstawiła SA aż trzy poprawki do złożonych na początku roszczeń, ostatnią z ofert złożono wczoraj.

Obecne negocjacje płacowe dotyczą wyłącznie prywatnego rynku pracy, a nie sektora publicznego(tj. gmin, domów opieki i instytucji państwowych).

Kolejnym krokiem komisji negocjacyjnej jest przygotowanie wezwania do strajku. Po zatwierdzeniu przez komisję wezwania do strajku, jest on poddawany pod głosowanie przez członków, których dotyczy. Wszystkie osoby, które powinny być objęte wezwaniem do strajku i tym samym wziąć udział w głosowaniu w tej sprawie, otrzymają od związku bardziej szczegółowe informacje.

Po ogłoszeniu głosowania nad wezwaniem do strajku, strajk może rozpocząć się najwcześniej po dwóch tygodniach.

Na temat strajku:  

  • Pracownicy mają prawo do strajków. Strajki są najpotężniejszym narzędziem pracowników do wywierania nacisku, kiedy wszystko inne zawiodło. 
  • Akcja strajkowa musi zostać poparta przez większość głosującą w wyborach strajkowych.
  • Głosowanie jest anonimowe i pracodawca nie jest w stanie sprawdzić, kto głosował za lub przeciw.
  • Zgodnie z islandzkim prawem nie wolno, a wręcz jest to nielegalne, zwalniać ludzi, którzy strajkują, a pracodawca nie może zatrudniać nowych pracowników na miejsce tych, którzy strajkują.

Efling wypłaca wsparcie strajkowe za każdy dzień, w którym ludzie tracą wynagrodzenie z powodu strajku. O wsparcie trzeba się ubiegać i mogą istnieć warunki dotyczące stawienia się w określonym miejscu w celu złożenia wniosku.